Alle artikelen
Redactie
Alle artikelen
1 min
0

Nieuw beleid voor jeugdzorg in Midden-Drenthe

1 min
0

Voor de gemeente Midden-Drenthe heeft SIR communicatie & participatie de participatieaanpak ontwikkeld om te komen tot nieuw beleid voor de jeugdzorg. De gemeente Midden-Drenthe wil inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hierbij betrekken. Met een Fasterclass die SIR communicatie & participatie organiseerde werden de eerste contouren gegeven aan het participatieplan. De samenwerking met de deelnemers van de Fasterclass werd voortgezet en vormde de ‘kerngroep Jeugdakkoord’. Deze groep geeft advies en betrekt hun achterban van professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Met elkaar werken aan de participatieaanpak

We willen allemaal een veilige en gezonde omgeving voor onze kinderen. Je hoeft het als gemeente dus niet alleen te doen. Samen met heel diverse stakeholders - Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD Drenthe, primair en voortgezet onderwijs, sportverenigingen, huisartsen, Integraal Kind Centrum, Welzijnswerk Midden-Drenthe en gemeente Midden-Drenthe  - hebben we dan ook de participatieaanpak opgesteld om te komen tot nieuw jeugdbeleid voor gemeente Midden-Drenthe. Dit deden we in de vorm van een Fasterclass. In 4 uur tijd hebben we samen de contouren voor het participatieplan bepaald.

Wisselen van afzenderschap

We kozen ervoor om de samenwerking met de deelnemers van de Fasterclass voort te zetten. De zogenoemde ‘kerngroep Jeugdakkoord’ zet zich in voor het Jeugdakkoord van Midden-Drenthe. Het Jeugdakkoord is de werknaam voor het jeugdbeleid, waarin de gemeente Midden-Drenthe en de partners afspraken vastleggen hoe ze kinderen en jongeren die hulp nodig hebben gaan ondersteunen.

Deze samenwerking heeft als voordeel dat je als gemeente niet altijd de afzender hoeft te zijn. De gemeente is namelijk niet voor alle zorg- en welzijnsvragen de meest relevante ingang. We kunnen in dit geval wisselen van afzenderschap en daarmee een groter publiek bereiken!

In gesprek met professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen

Om met elkaar invulling te geven aan het jeugdbeleid organiseerden we - samen met de kerngroep Jeugdakkoord - verschillende momenten om in gesprek te gaan met professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. We zetten een (digitale) vragenlijst uit, organiseerden verdiepende gesprekken en vroegen commitment op het concept jeugdbeleid. Bij alle gespreksmomenten werd het bestuur van gemeente Midden-Drenthe nauw betrokken, want het jeugdbeleid moest de besluitvorming in. Door draagvlak te creëren creëerden we betrokkenheid.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze aanpak? Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of even bellen of mailen.

Reacties
Categorieën