Participatie
Redactie
Participatie
1 min
0

Gemeente Midden-Drenthe: In gesprek met de jeugd in Midden-Drenthe

1 min
0

Gemeenten zijn verplicht om eens in de vier jaar een nieuwe beleidsnota Jeugd op te stellen. Het uitgangspunt daarbij is dat alle kinderen en jongeren zo normaal, gezond en gelukkig mogelijk kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. Wanneer het even niet zo goed gaat, ontvangen zij hulp en ondersteuning. De gemeente Midden-Drenthe ging in gesprek over het nieuwe jeugdbeleid met professionals, ervaringsdeskundigen én met de jeugd zelf. Ze vroegen SIR communicatie & participatie om het proces te begeleiden.

Jeugdbeleid vertalen naar effecten voor kinderen

Jeugdbeleid is geen onderwerp dat de gemiddelde jongere aanspreekt. Daarom hebben we de onderwerpen uit het jeugdbeleid vertaald naar effecten voor kinderen en jongeren. Wat merken zij ervan? We noemden dit de ik-zit-lekker-in-mijn-vel score. Hoe hoger de score, hoe beter de jongere in zijn vel zit. Je ziet de ik-zit-lekker-in-mijn-vel score van de jeugd in gemeente Midden-Drenthe in onderstaande grafiek. Het contact met hun ouders is zeer goed en ook voelen de kinderen zich gezond en fit. Verder geven de jongeren aan naar school gaan minder bijdraagt aan hoe lekker zij in hun vel zitten.

Daarnaast vroegen we ook wat jongeren belangrijk vinden. Juist veel vrienden of goed contact met de ouders? Of gaan ze liever naar de sport of muziek dan naar school? Met deze resultaten kon de gemeente bepalen waar de prioriteiten bij nieuw jeugdbeleid moesten liggen en hoe deze doelen behaald kunnen worden.

Hoe in gesprek?

Tijdens een Sozen Futsal toernooi ging de ‘kerngroep Jeugdakkoord’, een samenwerking van verschillende zorgaanbieders, professionals en de gemeente, in gesprek met ongeveer 80 jongeren. Een Sozen Futsal toernooi is een zaalvoetbaltoernooi waar alle (jeugd)sozen uit de omgeving aan mee kunnen doen. De plek waar jongeren bij elkaar komen, een gezelligheidsvereniging, wordt ook wel een jeugdsoos genoemd.

Naast dat we jongeren spraken tijdens het Sozen Futsal toernooi werden er gastlessen georganiseerd op verschillende basisscholen en een middelbare school. Het gesprek met deze kinderen ging over de ik-zit-lekker-in-mijn-vel-factoren om erachter te komen hoe het met de jeugd in Midden-Drenthe gaat en wat zij belangrijk vinden. Aan de hand van de online tool Mentimeter gingen we in gesprek met de kinderen en konden ze anoniem en gemakkelijk de vragen beantwoorden.

Meer weten?

Meer weten over het proces wat we bij gemeente Midden-Drenthe hebben begeleid? Neem contact op via participatie@sir.nl of 053 – 430 70 44.

Reacties
Categorieën