Trainingsaanbod Relevant Gesprek®

Leren participeren

Trainingsaanbod Relevant Gesprek®

Leren participeren
SIR is gecertificeerd partner van de Relevant Gesprek® Academie. We bieden als partner incompany trainingen voor jouw team en voor de raad. Alle deelnemers krijgen in de Relevant Gesprek® Academie toegang tot al het lesmateriaal, tools en de community. De incompany trainingen zijn geschikt voor iedereen die eenzelfde werkwijze willen hanteren in participatievraagstukken en een eenduidige taal wil spreken. Professionals in communicatie, participatie, beleid of projecten. Voor raadsleden bieden we een training over de 5 participatietaken van de raad.

Relevant Gesprek®

Het maken van een Participatieaanpak is een belangrijke succesfactor in een participatieproces. Zonder aanpak kun je niet sturen op resultaat. En haal je uiteindelijk niet op wat je nodig hebt. Wij geloven niet in ‘blanco het gesprek ingaan’. Voor ons staat dat gelijk aan: onvoorbereid het gesprek ingaan. En dat is een belangrijke participatievalkuil. De 4 sleutels van de methodiek van het Relevant Gesprek® helpen je om op een overzichtelijke en gestructureerde manier te komen tot een participatieaanpak. Elke sleutel kent hulpvragen. Met het beantwoorden van de hulpvragen heb je de bouwstenen voor je participatieaanpak. SIR is gecertificeerd partner van de Relevant Gesprek® Academie.

Meer over Relevant Gesprek®

Trainingsaanbod Relevant Gesprek®

Incompany training Relevant Gesprek®

Voor teams. Beleidsadviseurs, projectleiders, communicatie-professionals en management

Incompany training Relevant Gesprek® voor de raad

Voor de gemeenteraad, raadsleden, fracties, de griffie en raadscommissies.

Liever een open inschrijving training?

 In de Relevant Gesprek® Academie kun je je aanmelden voor de open inschrijving training 'De 4 sleutels van een slimme participatieaanpak’. Kijk op de website van Relevant Gesprek® voor meer informatie.

Voor de raad vind je in de Academie 2 tot 3 keer per jaar een workshop over de participatietaken van de raad. Ook die vind je op de website van Relevant Gesprek®.

"De methode Relevant Gesprek helpt mij om samen met mijn collega's een participatie aanpak te maken. Dankzij de incompany training spreken we nu dezelfde taal."


Projectleider participatie gemeente

"Fijn om stap voor stap de Participatietrap te gebruiken. En leuk om samen aan een casus te werken. De ideeën die ik heb opgedaan in de training participatie neem ik mee!"


Teamleider Ruimtelijke Ordering gemeente

"Het was goed om als raad samen het gesprek te voeren over de manier waarop wij met ons publiek communiceren en hoe dit beter kan. Blij met het handboek."Raadslid gemeente