Projectmanagement

Hoe kan SIR ondersteunen in de uitvoering?

Projectmanagement

Hoe kan SIR ondersteunen in de uitvoering?

Plan klaar, naar de uitvoering

Je hebt de aanpak klaar. Nu kun je naar de uitvoering. Maar hoe pak je dat aan? Op basis van de aanpak heb je een beeld van wat er nodig is om dit uit te voeren. Heb je daarbij ondersteuning nodig?

Als ervaren adviseurs zijn we ook goede projectmanagers die je kunnen ondersteunen in de uitvoering van jouw communicatie- of participatietraject. We kunnen je op twee manieren helpen: als coach of als projectmanager.

Waar je ons voor belt

  SIR als coach

 • In een coachende rol maken we geen onderdeel uit van de participatie- en communicatiewerkgroep, maar adviseren we op afstand.
 • Bijvoorbeeld door regelmatig een (video)belafspraak in te plannen, waarin we de voortgang bespreken of waarin je ons een specifieke vraag stelt.
 • Tussentijds zijn we beschikbaar voor vragen en kunnen we bijvoorbeeld meelezen met teksten, plannen, etc.
 • In deze rol voeren jullie de werkzaamheden zelf uit en worden onze coachuren op behoefte ingezet.
 • We spreken vooraf een coaching bundel af en werken met gereduceerde tarieven.

  SIR als manager

  • In een rol als projectmanager maken we deel uit van jullie participatie- en communicatiewerkgroep en werken we actief mee in de uitvoering. 
  • Denk aan voorzitten van de werkgroep, coördineren van actiepunten, basiscommunicatie inrichten,  uitnodiging maken, dagvoorzitterschap participatiegesprekken, inrichten online tools, organiseren interne briefing, etc. 
  • We houden de begroting en planning goed in de gaten om uitloop en overschrijdingen te voorkomen.
  • We maken vooraf een werkbegroting waarin we samen bepalen hoe we de benodigde uren verdelen over jullie eigen capaciteit en onze uren.

Je wilt ondersteuning in de uitvoering

"De raad was unaniem bij de vaststelling van de Omgevingsvisie. Ze waren erg te spreken over het proces en de ondersteuning door SIR."


Projectleider Omgevingsvisie gemeente

"Als je capaciteit nodig hebt dan ben je bij SIR aan het goede adres en als je kennis op wilt doen kun je je aanmelden voor één van de trainingen."

Teammanager gemeente

"Fijn om professionele hulp te krijgen in de uitvoering van dit grote project. We hebben steeds handen te kort op de afdeling dus de inzet van SIR was fijn."

Strategisch adviseur waterschap