Privacyverklaring


SIR communicatie & participatie is zich ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van persoonsgegevens is. We doen er daarom alles aan om die gegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking ligt bij SIR communicatie & participatie, Voortsweg 131, 7523 CD in Enschede. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van SIR communicatie & participatie.


Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening legt SIR communicatie & participatie gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een opdracht bij ons neerlegt, een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, zich aanmeldt voor een training of programma, één van onze tools bestelt, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met SIR communicatie & participatie. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, functiegegevens en/of opgegeven interesses. SIR communicatie & participatie gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van SIR communicatie & participatie op de hoogte te houden. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door SIR communicatie & participatie. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en SIR communicatie & participatie.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als (potentiële) klant te informeren over voor u relevante en interessante producten en diensten van SIR communicatie & participatie. Stelt u dit niet meer op prijs, dan kunt u zich hiervoor op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten en acties van en door SIR communicatie & participatie.

Inzage en correctie van uw gegevens

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en te veranderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan SIR communicatie & participatie, Postbus 3775, 7500 DT Enschede. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop SIR met uw gegevens omgaat.

Afmelden

SIR communicatie & participatie houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. SIR communicatie & participatie geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats, per e-mail melden bij info@sir.nl of schriftelijk, t.a.v. SIR communicatie & participatie, Postbus 3775, 7500 DT Enschede.

Klikgedrag en IP-adres

Op de website van SIR communicatie & participatie worden bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan SIR communicatie & participatie haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt SIR communicatie & participatie ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De verzamelde gegevens worden niet verwijderd.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon achterlaat op het moment dat u de website bezoekt. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt (zie klikgedrag en ip-adres). We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Deze is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van onze website. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. Pas wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden, maar stellen ons in staat om onze dienstverlening te verbeteren. Zo gebruiken we cookies om op onze website online surveys te tonen, verbeteringen op onze website te testen of om social media buttons te tonen. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.


Bewaartermijn

SIR communicatie & participatie bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Gegevens worden niet automatisch verwijderd.


Wijzigingen

SIR communicatie & participatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen.


Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 1 september 2023