Auteursrechten


Het auteursrecht op al het materiaal op deze website berust bij SIR communicatie & participatie BV. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SIR communicatie & participatie informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Merkrecht: SIR communicatie & participatie is een geregistreerd merk. Het woord en het beeldmerk zijn in het BOIP Merkenregister vastgelegd in de depotnummers 1294299 en 1325324.


Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 1 september 2023