Communicatie
Redactie
Communicatie
1 min
0

Jeugdhulpregio Drenthe: communicatie over de transformatie

1 min
0

In Drenthe geven de 12 gemeenten uitvoering aan de jeugdhulp in de Jeugdhulpregio Drenthe. Om de transformatie een extra stimulans te geven is het Drents Transformatieplan Zorg voor de Jeugd opgesteld in samenspraak met zorgaanbieders. De Jeugdhulpregio Drenthe had behoefte aan een aanpak om te communiceren over de uitvoering van dit transformatieplan. SIR communicatie & participatie ontwikkelde deze communicatieaanpak en is in de uitvoering betrokken als adviseur en procesaanjager.

Ervaringsdeskundige aan tafel

Samen met betrokkenen van het transformatieplan organiseerden we een Fasterclass Communicatie. In 4 uur tijd maakten we met elkaar de contouren voor de communicatieaanpak. Er zaten medewerkers van de gemeenten en zorgaanbieders aan tafel, maar ook een ervaringsdeskundige. Moeder van 2 kinderen die jeugdhulp hebben gehad zorgde ervoor dat het cliëntperspectief niet werd vergeten. Het hielp de groep om te denken vanuit de kinderen, jongeren en ouders: wat hebben zij nodig?

Maak de communicatie relevant

Kinderen, jongeren en ouders zijn dan ook als publieksgroep benoemd tijdens de Fasterclass. Maar er zijn nog andere groepen waar je de communicatie op wilt richten, bijvoorbeeld bestuurders en zorgaanbieders. Wil je zichtbaar zijn, dan moet de informatie relevant zijn. Dat kan door de inzet van contentmarketing. Voor iedere publieksgroep maak je dan de communicatie relevant door het op maat maken van de boodschap en de inzet van passende communicatiemiddelen en -kanalen.

Gezamenlijk afzenderschap

Naar aanleiding van het transformatieplan is er in Drenthe een Bestuurlijk Transformatie Akkoord (BTA) gesloten tussen de 12 Drentse gemeenten en de 5 grootste jeugdhulpaanbieders. Om met elkaar te zorgen voor passende, bereikbare en betaalbare jeugdzorg. Dit doel sluit naadloos aan op wat het transformatieplan ook wil. Na de Fasterclass is er dan ook voor gekozen om gezamenlijk op te trekken in de communicatie richting de publieksgroepen. Een slim besluit: zo vergroot je de communicatiekracht en efficiëntie.

Pak de regie en jaag aan

Om het proces en verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de communicatieaanpak aan te jagen, heeft SIR de rol van procesaanjager gekregen. We zijn onderdeel van het kernteam waarin we de communicatie en participatie managen en zijn voorzitter van de communicatiewerkgroep. De communicatiewerkgroep bestaat uit een pool van communicatie-experts van de betrokken gemeenten en zorgaanbieders. Daarna werkten we toe naar een basiscommunicatie met een eigen naam, communicatiestijl en website. We ontwikkelden het merk Envedder. 

Meer weten?

Ben je op zoek naar een manier om te komen tot een gedragen communicatieaanpak? Bekijk meer informatie over de Fasterclass Communicatie of neem vrijblijvend contact met ons op.

Reacties
Categorieën