Alle artikelen
Redactie
Alle artikelen
1 min
0

Opleidingsprogramma Dronten

1 min
0

De gemeenteraad van Dronten heeft een Uitvoeringsnota Inwonersparticipatie vastgesteld met als kernboodschap: ‘Participatie in het hart van ons beleid’. Hiermee heeft participatie een prominente plaats gekregen binnen de gemeente Dronten. SIR communicatie & participatie hielp Dronten bij het vertalen van deze visie op participatie naar een concrete structuur en eenduidige werkwijze binnen de organisatie.

Samen aan de slag met participatie

De gemeente Dronten en SIR kennen elkaar al goed. Zo maakte de gemeente Dronten intensief gebruik van het e-Participatieplatform van SIR (*), waar de gemeente met meer dan 1000 inwoners het gesprek aangaat over beleid en uitvoering. Ook organiseerden we een Fasterclass om in co-creatie een participatieplan te maken, aan de hand van de vier sleutels van het Relevant Gesprek®.

Leren participeren in theorie en praktijk

Vanuit de gemeente werd de vraag gesteld om deze participatieve werkwijze in combinatie met de Drontense participatie-aanpak breder te delen binnen de organisatie door hen hierover te informeren en te trainen. In samenwerking met de Dronten Academie organiseerden we meerdere online trainingen participatie voor communicatie- en beleidsmedewerkers van verschillende domeinen. Op deze manier landde de kennis over participatie en de werkwijze breder in de gemeentelijke organisatie.

Ook werkten we als onderdeel van dit opleidingsprogramma samen aan de participatie-aanpak om te komen tot een dorpsvisie voor een nabij gelegen dorp. Samen met de gemeente, inwoners en lokale dorpsbelangen legden door middel van een Fasterclass de basis voor deze participatie-aanpak. Het resultaat was een breed gedragen visie op participatie door inwoners en gemeente om te komen tot de dorpsvisie. Een mooi resultaat dat goed aansluit bij de visie op participatie van de gemeente Dronten.

Meer weten over een opleidingsprogramma voor jouw collega's en organisatie?

We denken graag met je mee om het participatie-opleidingsprogramma op maat te maken voor jouw organisatie. Neem contact met ons op zodat we samen kunnen kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Vanzelfsprekend kun je ook even contact opnemen als je meer wilt weten over de Fasterclass Participatie.

(*) Update: SIR heeft geen eigen e-Participatieplatform meer. We kunnen wel adviseren bij het kiezen van een dergelijk platform.

Reacties
Categorieën