Participatie
Redactie
Participatie
2 min
0

Gemeente Enschede: Fietsveiligteam in Enschede

2 min
0

De Gronausestraat in Enschede werd ervaren als verkeersonveilig. De fietsveiligheid was het voornaamste probleem. Daarom wilde de gemeente Enschede graag samen met belanghebbenden in gesprek om tot een besluit te komen over de fietsveiligheid. Een team van diverse ondernemers en bewoners aan en rondom de Gronausestraat vormen het Fietsveiligteam. Zij ontwikkelden diverse scenario’s - met hulp van de gemeente - om de fietsveiligheid te verbeteren. SIR communicatie & participatie had tijdens dit participatietraject een coachende rol en was onderdeel van het coördinatieteam waarin we hielpen met het voorbereiden en uitvoeren van de gespreksmomenten.

Waarom en waarover in gesprek?

Het idee bestond om een informatieavond voor omwonenden en gebruikers te plannen. Waarbij de bezoekers maatregelen konden aanbrengen ter verbetering van de fietsveiligheid. Een eerder burgerinitiatief had echter al geresulteerd in tientallen verbetermaatregelen voor de fietsveiligheid van deze straat. Nog meer maatregelen zou de gemeente en de burgers niet dichter bij een veilige straat brengen. En de kaders waren ook nog niet helder, één van de valkuilen die we wel vaker zien bij participatie. Daarom adviseerden wij de gemeente om een participatieaanpak te ontwikkelen waarbij we eerst de 4 sleutels van het Relevant Gesprek® invulden en kaders vaststelden waarbinnen de maatregelen moesten passen. De contouren van deze participatieaanpak hebben we met intern en extern belanghebbenden geschetst tijdens een Fasterclass Participatie. Dit resulteerde in de oprichting van het Fietsveiligteam.

In co-creatie met inwoners en ondernemers

Het Fietsveiligteam bestond uit omwonenden, gebruikers van de straat en ondernemers aan deze straat met allemaal één gezamenlijk doel: de fietsveiligheid van de Gronausestraat verbeteren. Tijdens de Fasterclass bepaalden we dat het Fietsveiligteam een meebepalende rol zou krijgen in het proces. Om zo draagvlak te creëren voor de gekozen maatregelen.

Met tien betrokken burgers in het Fietsveiligteam zijn er meerdere bijeenkomsten geweest en er heeft een straatschouw plaatsgevonden. Ook is het team in gesprek gegaan met een verkeerskundige en zijn er concrete maatregelen bedacht. SIR begeleidde deze bijeenkomsten en de straatschouw.

Online informatieavond door Fietsveiligteam

Een aantal maanden heeft het Fietsveiligteam met elkaar gesproken over verschillende maatregelen. Van de gemeente kreeg het Fietsveiligteam alle ruimte om - binnen door de gemeente gestelde kaders - te beslissen welke maatregelen er moesten worden uitgevoerd. Vol trots presenteerde het Fietsveiligteam deze plannen in een online informatieavond.

Voor de publiciteit rondom deze online informatieavond heeft het Fietsveiligteam een video opgenomen in samenwerking met SIR en FilmValue. In deze video lichten een aantal leden van het Fietsveiligteam de maatregelen toe die zijn gekozen en hoe deze keuzes tot stand zijn gekomen. Geïnteresseerden worden verwezen naar de website van de gemeente waar meer informatie te vinden is. Ook was het mogelijk vragen in te dienen via een digitaal invulformulier. De meest gestelde vragen werden live beantwoord tijdens de online bijeenkomst.

Nadat alle betrokkenen waren geïnformeerd is het aanbestedingstraject gestart; snel daarna is begonnen met de nodige werkzaamheden. 

Meer weten?

Wil je meer weten over deze participatieaanpak? Neem contact met ons op of plan een belafspraak. SIR communicatie & participatie is gecertificeerd partner van Relevant Gesprek®.

Je kunt je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van deze en nog vele andere participatiecases.

Reacties
Categorieën