Alle artikelen
Redactie
Alle artikelen
1 min
0

In gesprek over een dorpsvisie

1 min
0

Samen met betrokken inwoners, ondernemers en een aantal medewerkers van gemeente Dronten hebben SIR communicatie & participatie tijdens een Fasterclass Participatie de basis gelegd voor een gedragen dorpsvisie voor Swifterbant, gemeente Dronten.

Een visie voor toekomstige en huidige initiatieven

Vanuit verschillende perspectieven uit de gemeente Dronten ontstond de behoefte aan een dorpsvisie voor Swifterbant. Verschillende ontwikkelingen in het dorp en de omgeving waren de aanleiding om samen met Dorpsbelangen Swifterbant een startnotitie op te stellen. Een startpunt waarin het participatieproces om te komen tot een dorpsvisie voor Swifterbant wordt beschreven. SIR werkte dit participatieproces verder uit.

In de sessies met de Kerngroep Ons Swifterbant – de deelnemers aan de Fasterclass Participatie - kwamen we tot een gezamenlijke conclusie dat de scope van de participatie verder gaat dan alleen een gedragen dorpsvisie. Het gewenste eindresultaat is het dorp Swifterbant ontwikkelen, zodat Swifterbant toekomstbestendig is. De dorpsvisie geeft een duidelijke richting aan die gewenste ontwikkeling.

Waarover en hoe in gesprek over de dorpsvisie?

Het uitgangspunt van participatie is het onderwerp van gesprek relevant maken voor de publieksgroepen. Dat doen we door een heldere en publieksvriendelijke participatievraag te formuleren. Voor de dorpsvisie van Swifterbant formuleerden we de volgende participatievraag:

“Wat moeten we doen voor een toekomstbestending Swifterbant?”

Omdat het een brede vraag is, hebben we gezamenlijk thema’s bepaald waar we specifiek op ingaan, zoals Swifterbant ontmoet, sport en recreëert en Swifterbant zorgt voor/met elkaar. Voor ieder thema werden mensen uitgenodigd om mee te denken over de exacte invulling. Aan de hand van verschillende themawerkgroepen zijn de thema’s verder uitgewerkt. 

Meer informatie

Wij helpen veel gemeenten bij het relevant maken van het gesprek met de omgeving. Ook als het om abstracte onderwerpen gaat, zoals een dorpsvisie, Omgevingsvisie of een Regionale Energie Strategie. Met behulp van de methodiek Relevant Gesprek® maken we deze onderwerpen en gesprekken relevant, klein en dichtbij voor de publieksgroepen waarmee we in gesprek willen. SIR communicatie & participatie is gecertificeerd partner van Relevant Gesprek®.

Meer weten? Wij adviseren graag over hoe je dit kunt aanpakken. Neem gerust contact met ons op door te bellen met 053 – 430 70 44 of neem even contact met ons op via het contactformulier.

Reacties
Categorieën