Participatie
Redactie
Participatie
1 min
0

Vastgoedontwikkelaar Domus: initiatiefnemers voor herontwikkeling Woondôme

1 min
0

Een voormalig woonwarenhuis in het gebied Almere Buiten wordt herontwikkeld door het bedrijf Domus Vastgoed tot de Woondôme. Een appartementencomplex bestaande uit circa 200 woningen en 14 verdiepingen hoog. Tevens een school voorbeeld van initiatiefnemersparticipatie, waarbij er een initiatief vanuit de samenleving ontstaat en de gemeente hierin faciliteert en mee participeert. Iets dat wij steeds meer zien gebeuren in gemeenten door heel Nederland. Om met de omgeving hierover op een relevante manier in gesprek te gaan vroeg Domus ons om de participatieaanpak uit te werken. Hiervoor organiseerden wij een Fasterclass om samen te komen tot een gedragen aanpak.

Aansluiten op de toekomstvisie

De nieuwe invulling van het leegstaande woonwarenhuis sluit uitstekend aan bij de opgestelde toekomstvisie van het gebied Almere Buiten en haar kernwaarden. Echter vanwege de omvang van het ontwerpplan wil Domus hier graag over in gesprek met de omgeving. Ook zij zijn zich bewust van de waarde van een gedegen participatieproces aan de voorkant van het proces.

Waarover in gesprek met de omgeving? En waarover ook niet?

Samen met Domus en beleids- en communicatieadviseurs van de gemeente Almere hebben we via een Fasterclass Participatie een participatie-aanpak opgesteld. Daarbij was met name de tweede sleutel van het Relevant Gesprek, ‘waarover gaan we in gesprek?’ cruciaal. Het is belangrijk om voorafgaand aan het proces duidelijk te maken dat het plan voor de herontwikkeling op die locatie niet meer ter discussie staat. 

Wel werd de omgeving gevraagd om mee te denken over het ontwerp en de herinrichting van het parkeerterrein. De insteek van het proces was om de omgeving te betrekken bij deze ontwikkeling om zo begrip te creëren op de plannen die gemaakt zijn voor her ontwikkeling van de Woondôme en directe omgeving.

Online in gesprek met de omgeving

Via een online participatieavond zijn omwonenden en geïnteresseerden geïnformeerd over de plannen en is hen gevraagd waar rekening mee moet worden gehouden bij het ontwerp, bij de herontwikkeling van het parkeerterrein en hoe zij tegen de plannen aankijken. Met de opgehaalde informatie gaat Domus in samenwerking met de architect verder werken aan het ontwerp. De opgehaalde input en wat hiermee is gedaan wordt in een vervolgbijeenkomst teruggelegd aan de deelnemers.

Op zoek naar een leidraad voor initiatiefnemers?

Meer weten over hoe wij gemeenten en initiatiefnemers helpen bij het participatieproces rondom een initiatief uit de samenleving, bijvoorbeeld met een Fasterclass ParticipatieNeem vrijblijvend contact met ons op.

Reacties
Categorieën