Alle artikelen
Redactie
Alle artikelen
1 min
0

Gebiedsvisie Spaarnwoude Park

1 min
0

Het algemeen bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude wilde een visie ‘Spaarnwoude Park 2040’. Deze gebiedsvisie geeft het recreatiegebied, gemeenten maar ook initiatiefnemers kaders voor (nieuwe) initiatieven in het gebied. Het schap wilde deze visie niet alleen ontwikkelen, maar samen met haar omgeving. SIR communicatie & participatie werd gevraagd dit participatietraject te begeleiden. Onze start: input ophalen bij stakeholders, raden- en Statenleden. Hiervoor was behoefte aan een heldere aanpak. Samen met stakeholders in het gebied werkten we in één dagdeel aan een participatieplan en namen we een deel van de uitvoering van het plan voor onze rekening.

Eerste stap: een participatieplan in co-creatie

De eerste stap in het proces was het maken van een participatieplan, in co-creatie met betrokken partners. Dit deden we in de vorm van een Fasterclass. In 4 uur tijd maakten we met elkaar de contouren van een participatieplan, aan de hand van ons participatiemodel Relevant Gesprek©. Waarom ga je eigenlijk in gesprek en waarover ga je het dan hebben? En met wie en hoe? Aan de hand van de uitkomsten van de Fasterclass maakten we een participatieplan, klaar voor uitvoering.

In gesprek over spelregels voor initiatieven

Eén van de gekozen gespreksvormen in het participatieplan, was een werkconferentie. We maakten van deze gelegenheid gebruik om samen met verschillende partijen te werken aan de gebiedsvisie. Dit onder de noemer ‘De speelruimte van Spaarnwoude Park’. Wat zijn spelregels voor (nieuwe) initiatieven in het gebied? Wat kan wel of juist niet? Oftewel: wat is de speelruimte?

Ambtenaren, bestuur, bewoners, ondernemers, recreanten, raads- en statenleden gingen met elkaar in gesprek aan zogenaamde ‘speeltafels’. Elke speeltafel stond in het teken van een thema, met een combinatie van een aantal fictieve initiatieven. Met als doel om samen de concept spelregels verder aan te scherpen. De resultaten uit de conferentie vormden belangrijke input bij de uitwerking van de visie.

Onze rol

SIR communicatie & participatie begeleidde de Fasterclass en werkte het participatieplan vervolgens verder uit. Ook namen we een deel van de uitvoering van het plan voor onze rekening. Denk hierbij aan het ontwikkelen van de werkvorm van de werkconferentie, het regelen van praktische zaken tijdens de voorbereiding en het dagvoorzitterschap tijdens de conferentie zelf. En uiteraard zorgden we ook voor een terugkoppeling van de dag richting alle deelnemers; iets dat in de praktijk toch nog vaak vergeten wordt!

Meer informatie

Ben je ook bezig met de ontwikkeling van een visie of beleidsplan? En doe je dit niet graag alleen, maar juist samen met je omgeving? Wij adviseren je graag over hoe je dit aan kunt pakken. Neem gerust contact met ons op.

Reacties
Categorieën