Alle artikelen
Redactie
Alle artikelen
1 min
0

Hoe creëer je draagvlak voor een fietssnelweg door een dorp?

1 min
0

De gemeente Enschede en provincie Overijssel stimuleren fietsverkeer als alternatief voor regionaal autoverkeer. Het realiseren van een snelle fietsverbinding tussen de Twentse steden is hier een belangrijk onderdeel van. Met de aanleg van de F35 wordt een snelle fietsverbinding gerealiseerd in de provincie. Dat geldt dus ook voor het gedeelte Enschede – Oldenzaal, waar de F35 dwars door het tussenliggende dorp Lonneker komt te liggen.

NIMBY

Dit plan stuitte op veel weerstand in het dorp Lonneker. De nieuwe fietssnelweg zou te veel impact op het dorp hebben, zou onveilige situaties creëren en de omliggende natuur aantasten. Daarnaast gaven veel inwoners aan de noodzaak niet te zien voor een nieuwe fietsverbinding, gezien de huidige fietsverbinding tussen Enschede en Oldenzaal. Deze loopt langs het dorp. De plannen resulteerde in spandoeken en protestacties in Lonneker. De gemeenteraad had echter al besloten dat de fietssnelweg er komt. Hoe kom je dan samen met inwoners en andere betrokkenen toch tot een gedragen besluit? Dit was de vraag die wij onszelf stelden toen SIR communicatie & participatie door de gemeente Enschede werd benaderd het participatietraject rondom dit project te begeleiden.

Om tot een gedragen besluit te komen over het aan te leggen tracé besloot de gemeente Enschede om met betrokkenen in gesprek te gaan. We zijn gestart met het maken van procesafspraken. De procesaanpak is een resultaat van een gezamenlijke kick-offsessie met de gemeente, provincie, inwoners en andere belanghebbenden. Vanuit ieders perspectief zijn doelen en belangen meegegeven. Doordat we één gezamenlijk vertrekpunt creëerden en van te voren alle spelregels duidelijk waren, konden we een transparant en goed proces starten. De rollen, mate van invloed en verwachtingen waren zo voor iedereen helder.

Waarover in gesprek?

Op basis van de doelen en belangen van de inwoners, provincie, gemeente en andere betrokkenen zijn er criteria opgesteld waaraan de fietssnelweg door Lonneker zo goed mogelijk aan moet voldoen. Op basis van deze criteria zijn er een aantal routevarianten uitgewerkt samen met de werkgroep. De werkgroep vroeg de bewoners van Lonneker via een vragenlijst (online en offline) om de verschillende routevarianten te beoordelen op basis van de criteria. Op deze manier trokken we het gesprek weg van het gevoelige punt (de exacte locatie) en maakten we er een objectiever gesprek van door de routevarianten te beoordelen aan de hand van objectieve criteria.

Dankzij deze aanpak en de resultaten van de vragenlijst die uit is gezet in het dorp is er een duidelijke voorkeur voor een routevariant naar voren gekomen. Deze routevariant voldoet zo goed mogelijk aan de verschillende criteria en is het beoordeeld door de inwoners uit Lonneker. In onze visie is draagvlak geen doel an sich, maar een effect van een goed doorlopen proces. Deze case onderstreept deze visie.

Heb je zelf een project waarbij er veel weerstand is? 

Laten we dan eens samen kijken wat we voor jou kunnen betekenen. Neem gerust vrijblijvend contact op.

Reacties
Categorieën