Participatie
Redactie
Participatie
2 min
0

Gemeente Gouda: Bewoners aan zet in Gouda

2 min
0

In Gouda zorgen bomen in de Nieuwehaven voor worteldruk waardoor er sprake is van struikelgevaar. De gemeente wil samen met de bewoners in gesprek om tot een goede oplossing te komen. Zo zijn alle bewoners in en rondom de Nieuwehaven uitgenodigd om mee te werken in de vorm van een werkgroep. SIR communicatie & participatie ontwikkelde hiervoor de participatieaanpak en is betrokken als adviseur en procesbegeleider.  

In gesprek over struikelgevaar door bomen

De Nieuwehaven is een straat in Gouda waar bomen overlast veroorzaken door worteldruk. Door deze worteldruk is er sprake van struikelgevaar. De afgelopen jaren heeft de gemeente met enige regelmaat de wortels gekapt en opdracht gegeven voor herbestrating. Dit heeft echter maar tijdelijk effect. De bomen in de Nieuwehaven zijn voor de gemeente Gouda en de bewoners van de Nieuwehaven zeer waardevol. En daarom wil de gemeente samen met bewoners werken aan oplossingen om de overlast te voorkomen. SIR ontwikkelde de participatieaanpak en is betrokken als adviseur en procesbegeleider.

Draagvlak creëren is betrokkenheid genereren

Naast het vinden van een oplossing voor de overlast wil de gemeente Gouda graag draagvlak creëren bij de bewoners van de Nieuwehaven voor de uit te voeren maatregel. Wij kozen er daarom voor om bewoners zelf met oplossingen te laten komen. Oplossingen als het kappen en vervangen van de bomen of juist het drastische snoeien van de bomen heeft voor- en nadelen. We zijn samen met de inwoners van de Nieuwehaven en de gemeente Gouda in een werkgroep aan de slag gegaan.

Duidelijkheid over kaders

Bewoners en ondernemers in de Nieuwehaven en bewoners met uitzicht op de Nieuwehaven zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkgroep. De werkgroep werkt actief mee aan het bepalen van de oplossing(en) voor de worteldruk. Het vooraf stellen van duidelijke kaders waarbinnen de werkgroep aan de slag kan, voorkomt dat achteraf blijkt dat oplossingen niet haalbaar zijn. Onduidelijkheid over de kaders is een valkuil in participatietrajecten.

Meedenken, meewerken, meebeslissen

De werkgroep Bewoners Nieuwehaven met circa 15 bewoners is eind maart 2019 van start gegaan. In de eerste bijeenkomst spraken we over het struikelgevaar door de wortelopdruk, de gemeentelijke kaders en mogelijke oplossingsrichtingen. Een boomexpert gaf een waardevolle toelichting op de groei van een boom en de oorzaken van de wortelopdruk in Nieuwehaven. In de tweede bijeenkomst heeft de werkgroep actiepunten benoemd over het informeren van de buurt en het uitwerken van oplossingen in de mogelijke scenario’s. Ook bepaalt de werkgroep hoe de rest van de betrokkenen geïnformeerd worden, op welke manier zij mogen meedenken en hoe we uiteindelijk komen tot een oplossing.

Hoe nu verder?

De bewonerswerkgroep werkt de aankomende weken de verschillende scenario’s uit. Het idee is om de scenario’s aan de bewoners van de Nieuwehaven te presenteren en keuzes voor te leggen. We houden je graag op de hoogte!

Wil je meer weten over deze aanpak? Neem dan contact op met Martijn Schenning. Of meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

 

Reacties
Categorieën