Communicatie
Redactie
Communicatie
2 min
0

Attendiz scholenkoepel: Hoe richten we de communicatie in voor de meerdere scholen onder onze scholenkoepel?

2 min
0

Attendiz is een scholenkoepel in Twente met 12 scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Attendiz ontwikkelde zelf een aangescherpte missie met kernwaarden. Dat deden ze via een route van het vertellen en delen van persoonlijke verhalen van veel collega’s. Dat vertaalde de scholenkoepel in de belofte ‘Zien dat jij je weg vindt’, een pay-off die in de nieuwe huisstijl een plek kreeg. ‘Zien dat jij je weg vindt’ heeft betrekking op de leerlingen maar ook op medewerkers en de samenwerkingspartners in het regulier onderwijs en de zorg. Ook ontwikkelde Attendiz een nieuwe koers 20-24 met daarin zes strategische doelen.

Attendiz vroeg SIR communicatie & participatie om gezamenlijk een passende communicatiestrategie te ontwikkelen bij de strategische doelen van de organisatie en een communicatieplan te maken op basis van de stappen die Attendiz zelf al in gang had gezet.

Methode Relevant Gesprek® ook voor communicatievraagstukken

Onze methode Relevant Gesprek® ontwikkelden we om voor organisaties een effectieve participatieaanpak op te zetten. Maar het vierstappenplan is ook prima te gebruiken voor het opzetten van een communicatieaanpak. In een aantal gesprekken en een Relevant Gesprek® sessie in de vorm van een online Fasterclass werd onder begeleiding van SIR de communicatieaanpak ontwikkeld. We vertaalden met elkaar de aanpak in hoofdlijnen. Door samen te werken aan een gemeenschappelijk beeld van de communicatievraag en -oplossingen werden de deelnemers mede-eigenaar van de communicatieaanpak. Dat is belangrijk want de scholen vormen gezamenlijk Attendiz. Deelnemers aan de Fasterclass waren de concerndirecteur en portefeuillehouder communicatie, de bestuurssecretaris die deel uitmaakt van de interne werkgroep Communicatie, een aantal (adjunct) directeuren van Attendiz-scholen en medewerkers van het stafbureau. We doorliepen de concept communicatieaanpak en scherpten die samen aan. Op basis van de input uit deze sessie maakte SIR het communicatieplan.

Communicatiedoelen vertaald in thema’s

Het doel van Attendiz om haar positie als aanbieder en werkgever voor speciaal onderwijs in de regio te versterken, vertaalden we in drie communicatiedoelstellingen. Deze doelstellingen zijn: 

  1. het versterken positionering
  2. het profileren als aantrekkelijke werkgever
  3. het versterken van de verbinding tussen de scholen onderling én de scholen en het stafbureau

Aan elk communicatiedoel koppelden we een aantal thema’s. Aan de hand van het Relevant Gesprek® werkten we voor elk thema de communicatieboodschap, de doelgroepen en de communicatieacties uit. Ook vroegen we de deelnemers om aan te geven wat zij de belangrijkste thema’s vonden.

Uitvoering

Met het communicatieplan ligt er nu een goede basis waarmee communicatie ondersteunend is aan de identiteit van Attendiz én aan het behalen van de beleidsdoelen en speerpunten uit het koersdocument. Op basis van dit communicatieplan keken we naar de benodigde stappen voor de uitvoering. Dit legden we vast in een activiteitenoverzicht. Dit is het laatste opleverresultaat van de Fasterclass. Attendiz en de nieuwe adviseur communicatie gaan aan de slag met de uitvoering. Dit is overigens iets waar SIR ook in kan ondersteunen.

Jouw vraagstuk

Ben je ook op zoek naar een communicatiestrategie voor jouw vraagstuk? Neem dan telefonisch via 053 430 7044, of via het contactformulier met ons op en dan kijken we hoe we je het beste verder kunnen helpen!

Reacties
Categorieën