Alle artikelen
Redactie
Alle artikelen
1 min
0

Burgerparticipatie: 9 inspirerende gespreksvormen

1 min
0

Je wilt misschien weleens wat anders dan een standaard informatieavond om inwoners mee te laten praten. We hebben meer dan 100 verschillende vormen verzameld, die je helpen met inwoners en professionals in gesprek te gaan.

Om te kijken welke gespreksvorm het best past, gebruiken we de Participatietrap van de methodiek Relevant Gesprek® waarin we vier verschillende gesprekdoelen onderscheiden. Afhankelijk van het onderwerp bepaal je of je wilt informeren, inventariseren, verdiepen of het echt samen wilt doen. Als je het gespreksdoel hebt gekozen, kun je met de Participatiebox de best passende gespreksvormen kiezen.

Een paar voorbeelden, ter inspiratie:

1. O-team- informeren

Het O-team is een mobiel team van deskundigen dat in een eigen bus naar de mensen toe gaat om in gesprek te gaan tijdens bijeenkomsten en evenementen. Provincie Overijssel zette het O-team in om in gesprek te gaan over de Omgevingsvisie.

2. Huiskamer- informeren

Op een zichtbare plek wordt een (tijdelijke) huiskamer ingericht.  Dat kan een leegstaand pand zijn of een publiek gebouw. In de Huiskamer zijn plannen en plattegronden te zien over ontwikkelingen in de omgeving en kunnen belangstellenden zich laten informeren. De wethouder kan hier wekelijks spreekuur houden.

3. Pop-up- inventariseren

Een caravan/bus/kraam staat een kort moment op publieke plekken om ideeën en vragen van inwoners op te halen.

4. Safari- inventariseren

Tijdens een safari door de stad bespreken inwoners hun ideeën of wensen met ambtenaren of raadsleden. De stadssafari kan per fiets, lopend of met de bus plaatsvinden.

5. eParticipatieplatform- inventariseren

Een digitale omgeving die inwoners op een laagdrempelige manier betrekt bij ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Het platform biedt mogelijkheden tot onderzoek, discussie en inspiratie.

6. Commitmentsessie- verdiepen

In gesprek met inwoners over een standpunt/voorgenomen beleid. Er is commitment zodra alle inwoners gaan staan en zich dus kunnen vinden in het standpunt/voorgenomen beleid.

7. Persoonlijke verhalen- verdiepen

Gebruik maken van persoonlijke verhalen van inwoners om andere inwoners te inspireren en te activeren.

8. Dorp zonder regels- samen doen

Bij dorpsevenementen komt veel regelgeving kijken. De gemeente werkt proactief en preventief samen met inwoners om binnen de regels een goed evenement te organiseren.

9. Spekcheque- samen doen

Beloningen beschikbaar stellen voor opmerkelijke initiatieven van bewoners om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren: de Spekcheque.
 

Zelf aan de slag met de Participatiebox? 

Met de gratis online Participatiebox van Relevant Gesprek® krijg je inspiratie voor online, offline en hybride gespreksvormen die je kunt inzetten voor het gesprek met jouw publiek. SIR is gecertificeerd partner van het Relevant Gesprek®.

Reacties
Categorieën