Alle artikelen
Redactie
Alle artikelen
1 min
0

Inspiratie: Doe-democratie begint met relevant gesprek in samenleving

1 min
0

Inwoners, bedrijven en gemeenten zoeken elkaar steeds meer op voor het laten slagen van beleid, initiatieven en veranderingen. Meer samenwerking, Ideeën vinden, draagvlak realiseren, toekomstvisie ontwikkelen, ruimte bieden aan initiatieven. Het zijn verschillende kanten van dezelfde medaille. Burger- en overheidsparticipatie zijn daarbij de verzamelbegrippen. Wij noemen het de Doe-democratie in uitvoering. Voor het bouwen aan deze Doe-democratie komen we samen met opdrachtgevers tot inspirerende en effectieve participatieprocessen.

Nieuw samenspel

Om dit nieuwe samenspel tussen inwoners, organisaties en overheid te laten slagen is een goed werkend Doe-democratie proces nodig. Wij ontwerpen en organiseren in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers deze processen. Daarbij gebruiken we offline- en onlineoplossingen die uitnodigen tot deelname en helpen bij het maken van keuzes. Op deze manier ga je het relevante gesprek met elkaar aan en benut je elkaars kennis en kracht met meer resultaat.


“Inrichting van de openbare ruimte, toekomstvisie voor de gemeente, invulling van het sociaal domein, vernieuwing recreatie en sport mogelijkheden, ontwikkeling winkelcentrum, beter welzijn in de buurt, versterking economische ontwikkeling; met Doe-democratie oplossingen werkt het beter!”


Aanpak Doe-democratie

1) Analyse Doe-democratie vraagstuk

Wat is de vraag? Waarom wil je samenwerken? Wie kun je daarbij betrekken? Wat heb je nodig vanuit de samenleving? Welke rol zie je voor de gemeente? We analyseren het Doe-democratie vraagstuk en bekijken het vanuit verschillende hoeken en vinden zo de mogelijkheden en haakjes voor de vertaling naar een inspirerend participatieproces.

2) Participatievertaling

Hoe vertalen we de vraag naar een participatieproces? Hoe vullen we dit proces in? Wat kunnen we deelnemers beloven? Welke participatiemethode gebruiken we? Hoe nodigen we uit met maximaal effect? Wordt het een digitaal proces? Kiezen we voor een live proces? Combineren we dit? We zorgen daarbij voor werkvormen en methodes die deelnemers energie en inspiratie bieden. Het moet ook gewoon leuk zijn om mee te doen aan een participatieproces.

3) Participatiegesprek

De ‘uitnodiging’ tot deelname gaat uit en vervolgens gaan we op een laagdrempelig manier deelnemers bij het proces betrekken. Dit is de start van het Participatiegesprek. We bieden laagdrempelige gespreksvormen (online en offline) die voor iedereen toegankelijk gemaakt kunnen worden. Door onderzoek, dialoog, ideeën generatie en toetsing krijgen we in deze fase de benodigde input.

4) Verdieping en keuzes

Het participatiegesprek heeft veel opgebracht, maar vaak is verdere verdieping nodig en mogelijk moeten er keuzes gemaakt worden. Wij betrekken ook in deze fase bestaande en nieuwe deelnemers om samen met hen het resultaat aan te scherpen en om keuzes te maken. Toetsen en keuzes maken kan daarbij goed online ondersteund worden. Het is zo voor meer inwoners mogelijk hun stem te laten horen. Zorgvuldigheid en heldere spelregels staan daarbij voorop.

Verder met participatie?

Wil jij ook een relevant gesprek met je omgeving? Bekijk ons aanbod participatietrainingenOf meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Reacties
Categorieën