Communicatie
Redactie
Communicatie
3 min
0

Provincie Overijssel: In gesprek over 22 miljoen energie-neutrale woningen bij INDU-ZERO

3 min
0

Hoe maken we 22 miljoen huizen energieneutraal? Dat is de centrale vraag waar het internationale INDU-ZERO project antwoord op geeft. INDU-ZERO is een Europees project vanuit de Provincie Overijssel rondom het verduurzamen van bestaande woningbouw in Noordwest Europa. Wij verzorgen de communicatie en dragen daarmee bij aan een relevant gesprek over duurzaamheid. 

Hoge productie van renovatiepakketten om huizen te verduurzamen

Het project met de naam INDU-ZERO is een samenwerking tussen overheden, onderwijs en industrie vanuit zes verschillende landen: Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Noorwegen. Het project levert eind 2021 een ontwerp op voor een fabriek die het mogelijk maakt om in een sneller tempo en tegen de helft van de kosten renovatiepakketten te produceren. Tot 2050 moeten namelijk 22 miljoen bestaande huizen in Noordwest Europa duurzaam gerenoveerd worden om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Met de huidige renovatiecapaciteit lukt dat niet. Investeerders en woningbouwverenigingen moeten daarbij garant staan voor de vereiste afname zodat de fabriek in de zes deelnemende landen van het project gebouwd kan worden.

11.050 contacten bereiken met het Lead Generation Model

SIR communicatie & participatie is vanaf de start van het project voor de communicatie verantwoordelijk. Omdat het om een internationaal project gaat is alle communicatie in het Engels. We zijn begonnen met het maken van een communicatieplan dat uitgaat van het zogenaamde Lead Generation Model voor het bereiken van de verschillende doelgroepen van het project. Dat begint met de zogenaamde ‘ambassadors group’, algemeen belangstellenden. Zij worden via social media en de doorverwijzingen naar de website op de hoogte gehouden. Als men vervolgens meer wil weten kan men zich aanmelden voor de nieuwsbrief en/of deelnemen aan webinars, dan heb je het over de ‘interest group’. De laatste doelgroep is de ‘dealmakers group’ die op de een of andere manier aan het project of het vervolg ervan willen meewerken. Zij hebben bijvoorbeeld interesse in de ‘business case’ en hebben mogelijk behoefte aan meer technische informatie. De doelstelling voor het bereiken van in totaal 11.050 contacten werd bereikt.

Complexe inhoud begrijpelijk maken

De uitdaging lag er voor ons met name in om een verhaal neer te zetten dat voor de verschillen doelgroepen de complexe inhoud van het project duidelijk maakt. SIR was verantwoordelijk voor de uitvoering van communicatie instrumenten en ontwikkeling van content. Zo werkten we met vaste rubrieken waarmee we relevante content voor gemeentes en woningbouwverenigingen maken. Daarnaast hebben we een animatie en een infographic gemaakt om het algemene verhaal over het project te vertellen. Gedurende het project bleek de interne communicatie ook een stimulans te kunnen gebruiken, aangezien het toch om projectpartners uit zes verschillende landen gaat. Interne webinars zijn een goed middel gebleken om de verschillende projectpartners scherp te houden omdat men op gezette momenten verplicht is bepaalde resultaten met de projectgroep te delen. We gebruikten webinars ook om de externe doelgroepen te informeren. Een middel dat we zowel voor de interne als externe communicatie inzetten is een online magazine, de zogenaamde BluePrint, die we gedurende het project vulden. Ook daarmee hielden we de projectgroep scherp om op gezette momenten content aan te leveren en leverden we aan het eind van het traject een complete BluePrint op die met de buitenwereld gedeeld kan worden als resultaat van het project.

 

Showcase als bewijsvoering

We hebben het project afgerond met de communicatie rondom de Showcase. In de showcase die in Enschede door woningbouwvereniging Domijn (een van de projectpartners) mogelijk werd gemaakt kan men de toepassingen van het renovatiepakket laten zien. De showcase is een woningblok van drie huizen, waarvan er twee bewoond worden en een onbewoond is. In de lege woning wordt de hele showcase opgebouwd en kunnen ook rondleidingen worden gegeven. In de bewoonde woningen kunnen de ervaringen van de bewoners worden getest. De huidige omstandigheden zorgen ervoor dat we de onbewoonde showcase ook virtueel beschikbaar maken door middel van een virtuele rondleiding.

We zijn trots op de resultaten die we behaald hebben. Zo is het project bij verschillende belangrijke doelgroepen en mogelijke investeerders onder de aandacht en is het officieel erkend als een van de initiatieven die bijdragen aan de Green Deal van de Europese Commissie.

Meer weten?

We gaan graag - samen met jou - aan de slag om in 6 weken een aanpak te maken voor jouw communicatie vraagstuk. We doen dat in een Fasterclass met de methodiek Factor C. Iets voor jou? Neem dan contact met ons op.

Reacties
Categorieën