Alle artikelen
Redactie
Alle artikelen
2 min
0

Participatieaanpak voor de Omgevingsvisie

2 min
0

De gemeente Zevenaar werkt aan een Omgevingsvisie, die zowel uitnodigend is, inspireert en verbindt en tegelijkertijd duidelijk is over wat waar kan. In de Omgevingsvisie 2040 staat de lange termijnvisie van de gemeente Zevenaar beschreven voor de fysieke leefomgeving. Op dit moment bevindt het project zich in de concept ontwerpfase. Zevenaar vroeg SIR communicatie & participatie te ondersteunen bij het maken van een participatieaanpak voor deze fase. De gemeente wil in gesprek met inwoners, stakeholders en andere publieksgroepen over de Omgevingsvisie om ook hun perspectief mee te nemen in de toekomstplannen voor Zevenaar. Een vraag die goed bij ons past en waar we ervaring mee hebben.

Fasterclass: in korte tijd de participatieaanpak

Het maken van een aanpak is essentieel voor een succesvol participatieproces. Het overslaan van deze stap is één van de meest voorkomende participatievalkuilen. Zonder aanpak kun je namelijk niet sturen. Het is alsof je een huis bouwt zonder een tekening.

In onze visie heeft een participatieaanpak niet één eigenaar. Wij adviseerden de gemeente Zevenaar om de participatieaanpak in co-creatie te maken. Daarmee creëerden we draagvlak aan het begin van het proces en zodoende – naar verwachting - ook bij de uitvoering. Wij werkten hiervoor met een Fasterclass sessie volgens  de participatiemethodiek van het Relevant Gesprek® en ontwikkelden in korte tijd (vaak 6-8 weken) de participatieaanpak. SIR is gecertificeerd partner van de Relevant Gesprek® Academie. Werken met de methodiek het Relevant Gesprek® maakt de volgende vragen in één keer helder:

  1. Waarom ga je in gesprek?
  2. Waarover ga je in gesprek? Wat is het onderwerp?
  3. Wie gaat met wie in gesprek?
  4. Welke instrumenten/ gespreksvormen zet je in?

Met de resultaten van een Fasterclass krijg je dus vanzelf (nog meer) grip op participatie.

Participatiematrix

De participatieaanpak legden we voor Zevenaar vast in de Participatiematrix. De matrix is een samenvatting van de antwoorden op de vier sleutels van het Relevant gesprek®. In de participatiematrix geven we in 1 A4 een overzicht van de participatieaanpak voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie 2040 voor Zevenaar.

Activiteitenoverzicht

Voor de uitvoering van de participatie maakten we op basis van de participatiematrix een overzicht van de verwachte werkzaamheden. In dit activiteitenoverzicht gaven we Zevenaar inzicht in de benodigde activiteiten en uren nodig voor de uitvoering van de participatieaanpak, ingedeeld op basis van de 10 uitvoeringsstappen. Ook namen we stelposten op voor inkoopkosten. Met het activiteitenoverzicht kan Zevenaar een inschatting maken of ze voldoende capaciteit in huis hebben hebt of dat inhuur of inkoop nodig is.

Projectmanagement

Een belangrijk onderdeel van de uitvoering van het communicatie- en participatieproces is het projectmanagement. We kunnen helpen als coach of als projectmanager. Bij de coach-rol voert onze opdrachtgever de werkzaamheden zelf uit en worden onze coachuren op behoefte ingezet. In een rol als projectmanager maken we deel uit van de participatie- en communicatiewerkgroep en werken we actief mee in de uitvoering. 

Meer weten?

Wil je meer weten over het maken en uitvoeren van een participatieaanpak of zoek je ondersteuning daarbij? Als ervaren adviseurs zijn we ook goede projectmanagers die je kunnen ondersteunen in de uitvoering van jouw communicatie- of participatietraject.  Bekijk de mogelijkheden of bel/mail ons.


Reacties
Categorieën