Alle artikelen
Redactie
Alle artikelen
1 min
0

Participatief komen tot een participatievisie of -beleid

1 min
0

Het schrijven van een participatievisie of -beleid is iets wat in veel raadsprogramma’s en collegeprogramma’s is opgenomen. Door het maken van een aanpak voordat je begint met het schrijven van je participatievisie of -beleid voorkom je de valkuilen en zet je een goede stap richting een participatieve organisatie!

Waarom?

In het schrijven van een participatievisie of -beleid kun je verschillende valkuilen tegenkomen. Zo zien we helaas vaker dat de beschreven ambities groot maar onuitvoerbaar zijn omdat er bijvoorbeeld niet voldoende capaciteit is in een gemeente. Of dat de visie of het beleid om een andere reden niet goed aansluit bij manier van werken en de procedures in de organisatie. Ten slotte zien we ook dat diegene die ermee moeten werken geen eigenaarschap voelen voor de uitvoering van een visie/beleid. Dit zijn allemaal redenen die ertoe kunnen leiden dat een stuk uiteindelijk in de la verdwijnt.

Uit de praktijk

Dit willen we uiteraard voorkomen en daarom het kan ook anders. Zo doorliepen we in de gemeente Bunnik bijvoorbeeld samen met de werkgroep een Fasterclass participatie om te komen tot hun participatiebeleid. Tijdens de Fasterclass hebben we een aanpak gemaakt voor hoe en wanneer we verschillende interne stakeholders betrekken bij de totstandkoming van de participatiebeleid. Dus eigenlijk net zoals we bij een ‘gewoon’ participatieproject doen.

Samen werk maken van participatie

Met behulp van de 4 sleutels van de methodiek van het Relevant Gesprek® keken we naar wat het beleidsdoel is. Waar komt de vraag om het beleid te ontwikkelen vandaan? En wat moet het beleid teweeg brengen? We stelden dus eerst vast wat je wilt veranderen in de organisatie en de buitenwereld. Vervolgens keken we bij sleutel 2 naar wat we op moeten halen om invulling te kunnen geven aan het participatiebeleid. Wat zijn (realistische) ambities voor de organisatie? En wat is er voor nodig om die ambities te behalen? Toen dat scherp was, kon bij sleutel 3 bepaald worden met wie deze vragen beantwoord moesten worden. Ten slotte hebben we een aanzet gedaan hoe we dat op een voor de organisatie effectieve en efficiënte manier konden doen.

Participatiebeleid dat past

Zo zorgen we ervoor dat het participatiebeleid past bij de ambities en werkwijze van de organisatie. Maar ook dat iedereen die het aangaat op het juiste moment wordt betrokken in de beleidsvorming en er in de organisatie ook eigenaarschap gevoeld wordt voor de uitvoering van het nog te ontwikkelen beleid.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze participatieaanpak? Neem contact met ons op, dan plannen we een belafspraak. SIR communicatie & participatie is gecertificeerd partner van de Relevant Gesprek® Academie.

Reacties
Categorieën