Wat is participatie?

Participatie betekent een actieve deelname aan besluitvormingsprocessen. Je kunt kiezen voor participatie bij het opstellen van een plan of nieuw beleid. Inwoners en partners worden dan gevraagd mee te denken en te praten. Wij verstaan onder participatie het gesprek als organisatie met inwoners en/of partners. Een gesprek op maat: afhankelijk van de doelgroep en het onderwerp kies je de juiste manier om met je omgeving in gesprek te zijn en te blijven. Dit is nodig, omdat onze samenleving verandert. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verlangen steeds vaker een andere rol van de overheid. Ze willen meebeslissen, nemen meer initiatief en vragen om meer invloed. We gaan van een overheid die alles regelt, naar een overheid die ruimte biedt voor initiatieven vanuit de maatschappij.

Participatie in fysieke omgeving en sociaal domein

Participatie kan zowel in de fysieke omgeving als in het sociale domein plaatsvinden. De gesprekken kunnen gaan over heel verschillende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een speeltuintje in een woonwijk of het herinrichten van een winkelstraat of watergebied. Maar ook over sociale onderwerpen, zoals het ontwikkelen van mantelzorgbeleid, wijkteams of ondersteuning in het huishouden kun je het gesprek aangaan met inwoners en partners.

Maar hoe organiseer je nu zo’n participatiegesprek? Wie nodig je uit? Waar vind je ze? Waar ga je het over hebben? Kortom: Hoe zorg je voor een relevant gesprek?

Participatie- en communicatieaanpak

We helpen je bij het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieplan voor jouw participatievraag op basis van ons participatieplan format. Want communicatie is wat ons betreft de succesfactor in elk participatietraject. Op basis van ons communicatiemodel ontwikkelden we een aantal praktische participatie tools, waarmee je zelf je eigen participatievraag kunt beantwoorden. Wil je op weg worden geholpen? Bezoek dan een van onze trainingen Communicatie bij Participatie, waarin we je helpen werken met onze tools.FILTER BINNEN WERKVELD


 • Vraag

 • Hoe betrekken we de stad bij de totstandkoming van een actieplan / beleidsplan?

  Lees verder

 • Vraag

 • Kunnen jullie onze bijeenkomst voorzitten en begeleiden?

  Lees verder

 • Nieuws

 • Met gemeente Oldenzaal toptakenwebsite ontwikkelen

  Lees meer

 • Vraag

 • Hoe laat ik inwoners in mijn gemeente (meer) participeren?

  Lees verder

 • Case

 • VNG / Nieuw samenspel tussen overheid en samenleving

  Lees verder

 • Case

 • Enschedese Uitdaging / Maatschappelijke inzet

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe kunnen we als organisatie een maatschappelijke bijdrage leveren?

  Lees verder

 • Inspiratie

 • In gesprek over vernieuwende aanpak voor bewonersparticipatie in de gemeente Gouda

  Lees verder

 • Vraag

 • Kunnen jullie helpen bij het concretiseren van de communicatie rondom de Sociale Basis Infrastructuur?

  Lees verder

 • Vraag

 • Kunnen jullie ons ondersteunen bij de ontwikkeling van een toptakenwebsite?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe organiseer je het gesprek met de stad over nieuw welzijnsbeleid?

  Lees verder