Wat is participatie?

Participatie betekent een actieve deelname aan besluitvormingsprocessen. Je kunt kiezen voor participatie bij het opstellen van een plan of nieuw beleid. Inwoners en partners worden dan gevraagd mee te denken en te praten. Wij verstaan onder participatie het gesprek als organisatie met inwoners en/of partners. Een gesprek op maat: afhankelijk van de doelgroep en het onderwerp kies je de juiste manier om met je omgeving in gesprek te zijn en te blijven. Dit is nodig, omdat onze samenleving verandert. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verlangen steeds vaker een andere rol van de overheid. Ze willen meebeslissen, nemen meer initiatief en vragen om meer invloed. We gaan van een overheid die alles regelt, naar een overheid die ruimte biedt voor initiatieven vanuit de maatschappij.

Participatie in fysieke omgeving en sociaal domein

Participatie kan zowel in de fysieke omgeving als in het sociale domein plaatsvinden. De gesprekken kunnen gaan over heel verschillende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een speeltuintje in een woonwijk of het herinrichten van een winkelstraat of watergebied. Maar ook over sociale onderwerpen, zoals het ontwikkelen van mantelzorgbeleid, wijkteams of ondersteuning in het huishouden kun je het gesprek aangaan met inwoners en partners.

Maar hoe organiseer je nu zo’n participatiegesprek? Wie nodig je uit? Waar vind je ze? Waar ga je het over hebben? Kortom: Hoe zorg je voor een relevant gesprek?

Relevant Gesprek® Academie

We helpen je bij het ontwikkelen en uitvoeren van een participatieaanpak voor jouw vraagstuk op basis van onze methodiek Relevant Gesprek®: een simpele en gestructureerde werkwijze om te bepalen hoe je de omgeving betrekt bij jouw participatievraagstuk. Je kan het zien als een blauwdruk voor een maatschappelijke dialoog met resultaat. Hoe handig is dat?! De methodiek Relevant Gesprek® is geschikt voor kleine en grote participatievraagstukken: van een herinrichting in de wijk, het kappen van bomen tot het ontwikkelen van beleid voor welzijn of evenementen in de stad.

We leren jou en jouw collega’s werken met de methodiek in de online Relevant Gesprek® Academie. Bekijk ons aanbod of meld je aan voor het gratis webinar 'Participeren kun je leren'.