Gedragsbeïnvloeding
Redactie
Gedragsbeïnvloeding
2 min
0

Gemeente Velsen: Fasterclass CASI om afvaldumpingen tegen te gaan

2 min
0

De gemeente Velsen heeft te maken met afvaldumpingen in de stad. Het gaat hierbij vooral om het dumpen van (grof)vuil rondom de ondergrondse afvalinzamellocaties in de wijken. Naast overlast en onveilige situaties, brengt dit ook extra kosten met zich mee. De gemeente Velsen was op zoek naar een succesvolle aanpak om deze dumpingen tegen te gaan. We kozen voor een Fasterclass Gedragsbeïnvloeding om een aanpak te maken. 

Beleidsinstrumenten voor het beïnvloeden van gedrag

Om gedrag effectief en succesvol te sturen, moeten we eerst weten wat de belemmeringen zijn voor het gewenste gedrag. De CASI-methodiek biedt een stappenplan om te komen van gedragsvraagstuk naar campagnestrategie. De methodiek brengt daarbij zowel de belemmeringen als de sturingsmechanismen voor gewenst gedrag in kaart. Op basis van de CASI-methodiek volgden we in de Fasterclass drie stappen om te komen van gedragsvraagstuk naar de mogelijke (campagne)strategie.

1.    Beleidsanalyse: Wat is het gedragsvraagstuk binnen het beleidsveld? In deze fase ga je van beleidsdoel naar gedragsdoel.
2.    Gedragsanalyse: Welke belemmeringen staan het gedragsdoel in de weg? In deze fase ga je van gedragsdoel naar gedragsbepalers.
3.    Strategie-aanpak: Op welke manier gaan we het gedrag beïnvloeden? In deze fase ga je van gedragsbepalers naar campagnestrategie.

Beginnen met de analyse

We zijn in het proces van de Fasterclass gestart met de analyse naar de gedragsbelemmeringen van inwoners rondom dit thema. Waarom dumpen mensen eigenlijk hun afval? Hebben zij voldoende voorzieningen om hun afval op de juiste manier weg te brengen? Zijn de afvalophaalschema’s goed afgestemd op de behoeften van omwonenden? Of is het misschien een financiële kwestie? En over welke plekken in de stad gaat het eigenlijk om? De uitkomsten van het onderzoek bepalen of de oplossing in een gedragscampagnes, het aanpassen van beleidsregels of informeren en advies gezocht moest worden.

Opbrengst Fasterclass

Samen met 7 betrokken ambtenaren van de gemeente Velsen zijn we aan de slag gegaan. Met deze groep verhelderden we het beleidsdoel en brachten we de gedragsbelemmeringen in kaart. We kwamen in co-creatie tot maatregelen die afvaldumping tegen zou kunnen gaan. We gebruikten in de analyse en de maatregelen de verschillende beleidsinstrumenten die we in de CASI methodiek behandelen. De 5 typen beleidsinstrumenten zijn:

  • Regels & systeem (nieuwe wetgeving)
  • Handhaving (toezicht en controle op het handhaven van regels)
  • Geld (financiële prikkels als kortingen en subsidies
  • Voorzieningen (aangeboden producten, diensten of faciliteiten)
  • Communicatie (informeren en/of gedrag beïnvloeden)

De opbrengst van de Fasterclass was een lijst aan maatregelen voor het bestuur en de programmamanager. Een gedragscampagne (communicatie) was  1 van de aanbevelingen. Door in een Fasterclass met betrokken ambtenaren te werken in co-creatie te werken en door het onderzoek bleek dat de oplossing voor het dumpen van afval niet alleen met een publiekscampagne opgelost kan worden. 

Meer weten

Wil je meer weten over CASI en de Fasterclass? Check de website.

Reacties
Categorieën