Fasterclass Participatie

Je wilt grip op participatie voor jouw beleid of project. Tijdens een Fasterclass gaat ons team met jou aan de slag om in 4-6 weken tijd een participatieaanpak te maken voor jouw case. Dat doen we op basis van onze methodiek Relevant Gesprek®.

Resultaat van de Fasterclass

 • Je hebt kennisgemaakt met de participatievalkuilen. Het team van SIR helpt je de participatievalkuilen te voorkomen voor jouw case.
 • Je hebt in 6-8 weken een participatieaanpak voor jouw vraagstuk.
 • Je hebt eigenaarschap gecreëerd bij betrokkenen voor jouw participatieaanpak.
 • Op basis van de participatieaanpak heb je bestuurlijk draagvlak.
 • Je hebt een stappenplan in hoofdlijnen voor de uitvoering.

Deze resultaten zorgen ervoor dat je grip hebt op participatie. Je hebt helder met wie je in gesprek wilt, waarover en wat de ruimte voor inbreng is. En wat de benodigde stappen zijn voor de uitvoering. Dat is de basis voor een succesvolle samenwerking met stakeholders.

Inhoud van de Fasterclass

We doorlopen de volgende stappen:

 • We hebben een gezamenlijke intake over jouw participatievraagstuk.
 • Ons team bepaalt in hoofdlijnen de participatieaanpak op basis van onze methodiek Relevant Gesprek®. Dit gebruiken we als praatstuk in de Relevant Gesprek® sessie.
 • In de Relevant Gesprek® sessie met betrokkenen van jouw vraagstuk doorlopen we de concept participatieaanpak en scherpen die samen aan. Door samen te werken aan de participatieaanpak creëren we eigenaarschap voor de aanpak bij de betrokkenen.
 • Op basis van de input uit deze sessie maken we de definitieve participatieaanpak en werken we die uit in een document van 6-8 pagina’s.
 • De deelnemers van de Relevant Gesprek® sessie vragen we om feedback op de aanpak.
 • De definitieve participatieaanpak gebruik je als praatstuk voor bestuurlijke draagvlak. We hebben samen bepaald hoe we bestuur hierin betrekken en wat hun rol is.
 • Na bestuurlijke goedkeuring van de participatieaanpak bepalen we het stappenplan voor de uitvoering en kijken we op welke manier we je kunnen ondersteunen. Je doet het zelf en hebt geen verdere ondersteuning nodig. Je doet het zelf, maar we coachen je op behoefte. Of we sluiten aan in jullie projectorganisatie en helpen mee in de uitvoering.

Relevant Gesprek® sessie

Onderdeel van de Fasterclass waarin we jou begeleiden en adviseren is de Relevant Gesprek® sessie; SIR is gecertificeerd partner van het Relevant Gesprek®. In deze sessie doorlopen we de ingevulde sleutels van onze Relevant Gesprek® methodiek. De sessie duurt 3-4 uur. Voor een optimaal resultaat werken we het beste met een kleine groep (maximaal 10 personen). De groep is bij voorkeur samengesteld uit communicatieadviseurs, beleidsadviseurs en/of programmamanagers en projectmanagers rondom het participatievraagstuk.

Online of op locatie

We doorlopen alle stappen online inclusief de Relevant Gesprek® sessie. We beschikken over de benodigde software, zodat je het programma gemakkelijk vanuit huis kunt volgen. Mocht er toch behoefte zijn om op onderdelen van het programma fysiek bij elkaar te komen, dan kunnen we dat bespreken.

Investering

Tijdens de Fasterclass krijg je de meeste adviesuren van ons team in de kortste tijd. Met de participatieaanpak onder de arm zorg je voor grip op participatie voor jouw beleid of project en geven we een praktische doorkijk naar de uitvoering. De investering voor de Fasterclass € 5.450 exclusief BTW en 4% bureaukosten. Deelnemers aan ons Masterprogramma die zelf de participatieaanpak uitwerken, ontvangen een korting van 50%.

Start

Je kunt op elk moment starten. Na akkoord rekenen we 2-3 weken voor het inplannen van de Relevant Gesprek® sessie en 2-3 weken voor de uitwerking van de participatieaanpak en het verwerken van de correcties. Als je vragen hebt of wil onderzoeken hoe een Fasterclass jou kan helpen, stuur dan een e-mail of bel naar 053 430 70 44.

Aanmelden