Fasterclass initiatiefnemersparticipatie

In 6 weken je aanpak voor initiatiefnemersparticipatie met het Relevant Gesprek®

Fasterclass initiatiefnemersparticipatie

In 6 weken je aanpak voor initiatiefnemersparticipatie met het Relevant Gesprek®

Samen in co-creatie

Met de komst van de Omgevingswet worden initiatiefnemers gestimuleerd om met hun omgeving in gesprek te gaan over hun initiatief. Dat is een goed idee, want we leven samen in dezelfde ruimte. Maar hoe pak je dat als initiatiefnemer aan? En hoe kan de gemeente daarbij helpen? Een Fasterclass is een proces dat je doorloopt om eerst een aanpak te maken voordat je de instrumenten gaat ontwikkelen. Het gaat niet alleen om de tools, maar ook om de tools te verankeren in de processen van de gemeente. En dat iedereen er mee werkt. Daarom gaat ons team met jou aan de slag om in korte tijd een aanpak te maken voor initiatiefnemersparticipatie. Eerst een aanpak, dan de uitvoering van ondersteunde tools.

Resultaat & inhoud van de Fasterclass

Resultaat van de Fasterclass

 • Je krijgt inzicht in de tools die je wilt ontwikkelen om initiatiefnemers te faciliteren.
 • Je krijgt inzicht hoe je de tools waarmee je initiatiefnemers gaat faciliteren kunt verankeren in de interne processen.
 • Je bent als gemeente nog beter voorbereid op de participatieopgave uit de Omgevingswet waarin wordt gevraagd om een participatieleidraad. 
 • Je hebt met betrokkenen in je gemeente eigenaarschap gecreëerd voor de manier waarop je initiatiefnemers gaat faciliteren.
 • In 4-6 weken tijd heb je een gedragen aanpak. 
 • Je hebt op basis van de aanpak een activiteitenoverzicht voor de ontwikkeling van tools waarmee je initiatiefnemers faciliteert. Denk aan trainingen voor begeleiding, landingspagina, formats, video, impactmeter, enz.

Inhoud van de Fasterclass

 • Intake voor de Fasterclass-sessie om een goed beeld te krijgen van de visie van het college van B&W en de behoeften van externe stakeholders rondom dit onderwerp.
 • SIR bereidt de Fasterclass-sessie voor en maakt een praatstuk werkwijze/toolkit op basis van vier bouwstenen.
 • In de sessie doorlopen we, samen met betrokkenen, de genoemde bouwstenen en gaan we keuzes maken.
 • Op basis van de input uit de sessie beschrijven we de beoogde werkwijze en bijbehorende middelen.
 • De deelnemers van de sessie vragen we om feedback op de werkwijze en middelen.
 • We leveren de definitieve versie van de werkwijze op, inclusief een activiteitenoverzicht en planning voor het uitwerken van concrete middelen. 

Praktische informatie

Bouwstenen 
Op basis van onze ervaringen met het ontwikkelen van een werkwijze/leidraad voor andere gemeenten, hebben we een aantal bouwstenen benoemd die in elke leidraad terugkomen: 

 1. Aansluiting op bestaand participatiebeleid/visie/werk- en besluitvormingsprocessen.
 2. Werken met participatielevels.
 3. Verdeling taken en verantwoordelijkheden.
 4. Initiatiefnemers faciliteren met middelen, tools en begeleiding.


Fasterclass sessie

Onderdeel van de Fasterclass is een sessie waarin we met betrokkenen samen keuzes maken in de 4 bouwstenen. De sessie duurt 3-4 uur. Voor een optimaal resultaat werken we het beste met een kleine groep (maximaal 10 personen). De groep is bij voorkeur samengesteld uit communicatieadviseurs, beleidsadviseurs en/of programmamanagers en projectmanagers rondom initiatieven in de ruimtelijke omgeving.

Na de Fasterclass

Na de Fasterclass-sessie leveren we de aanpak initiatiefnemersparticipatie op, inclusief een activiteitenoverzicht. In dit activiteitenoverzicht maken we een inschatting van de uren en de inkoop voor het ontwikkelen van de trainingen en tools, waarmee je initiatiefnemers faciliteert. Je kunt kiezen dit zelf uit te voeren of we kunnen je in de uitvoering begeleiden.

Online of op locatie

We doorlopen alle stappen online inclusief de Fasterclass-sessie. We beschikken over de benodigde software, zodat je het programma gemakkelijk vanuit huis kunt volgen. Mocht er toch behoefte zijn om op onderdelen van het programma fysiek bij elkaar te komen, dan kunnen we dat bespreken.

Investering

Tijdens de Fasterclass krijg je de meeste adviesuren van ons team in de kortste tijd. Met de ingevulde bouwstenen heb je voor externe initiatiefnemers een transparante en uniforme manier van werken bij participatie en ben je nog beter voorbereid op de komst van de Omgevingswet. De investering voor de Fasterclass is € 5.450 exclusief BTW.

Start

Je kunt op elk moment starten. Na akkoord plannen we de Fasterclass sessie. Reken op 2-3 weken voor de uitwerking van de bouwstenen en het verwerken van de correcties. Als je vragen hebt of wil onderzoeken hoe een Fasterclass jou kan helpen, neem dan contact met ons op..

Vertel mij meer over Fasterclass initiatiefnemersparticipatie

"Mooi om samen met mijn collega's van beleid van verschillende domeinen en communicatie na te denken hoe we initiatiefnemersparticipatie vanuit de gemeente willen en kunnen faciliteren en dat uit te werken in een concrete leidraad. Ben trots op het resultaat dat gedragen wordt door het management."

Omgevingsmanager gemeente