Workshops

We organiseren maandelijks online workshops waarin we in gesprek gaan over actuele onderwerpen op het gebied van participatie en communicatie. We nodigen gastsprekers uit, delen ervaringen en leren van elkaar.

De online workshops maken onderdeel uit van het Relevant Gesprek® Basisprogramma en Masterprogramma Participatie. Voor deelnemers aan de programma’s van de Relevant Gesprek® Academie zijn alle workshops gratis en terug te kijken in de academie. Voor niet-deelnemers aan de programma's bedragen de kosten per workshop € 225 excl. BTW.  

Een overzicht van recente en komende workshops:

  • Waarom, wanneer en hoe organiseer je Burgerberaden?
  • Hoe bereik je jongeren bij participatie?
  • Praktische handvaten voor initiatiefnemersparticipatie
  • Participatieraden: hype of hulp?
  • Hoe bereik je laaggeletterden?
  • Welke rollen heeft de raad bij participatie?
  • Hoe maakt ik bij participatie gebruik van online tools>
  • Hoe ga je om met emoties bij participatie?
  • Hoe borg je participatie in je organisatie?
  • Participatie evalueren

 

SIR is gecertificeerd partner van de Relevant Gesprek® Academie.