Fasterclass Initiatiefnemersparticipatie

Met de komst van de Omgevingswet worden initiatiefnemers gestimuleerd/verplicht om met hun omgeving in gesprek te gaan over hun initiatief. Dat is een goed idee, want we leven samen in dezelfde ruimte. Maar hoe pak je dat als initiatiefnemer aan? En hoe kan de gemeente daarbij helpen? Tijdens een Fasterclass gaat ons team met jou aan de slag om in korte tijd een aanpak te maken voor initiatiefnemersparticipatie. Eerst een aanpak, dan de uitvoering van ondersteunde tools.

Resultaat van de Fasterclass

Een Fasterclass is een proces dat je met betrokkenen doorloopt om eerst een aanpak te maken voordat je de instrumenten gaat ontwikkelen. Het gaat niet alleen om de tools, maar ook om de tools te verankeren in de processen van de gemeente. En dat iedereen er mee werkt. Daarom maken we samen eerst een aanpak. Het resultaat van de Fasterclass is dat je:

  • inzicht hebt in de tools die je wilt ontwikkelen om initiatiefnemers te faciliteren
  • inzicht hebt hoe je de tools waarmee je initiatiefnemers gaat faciliteren, kan  verankeren in de interne processen van de gemeente
  • als gemeente nog beter bent voorbereid op de participatieopgave uit de  Omgevingswet waarin wordt gevraagd om een participatieleidraad. Met de aanpak initiatiefnemersparticipatie geven we invulling aan deze participatieleidraad.
  • met betrokkenen in je gemeente eigenaarschap hebt gecreëerd voor de manier waarom je initiatiefnemers gaat faciliteren
  • in 6-8 weken tijd de een gedragen aanpak hebt
  • op basis van de aanpak een activiteitenoverzicht hebt voor de ontwikkeling van tools waarmee je initiatiefnemers faciliteert. Denk aan trainingen voor begeleiding,  landingspagina, formats, video, impactmeter, enz.

Inhoud van de Fasterclass

Op basis van onze ervaringen bij meerdere gemeenten hebben we vijf bouwstenen benoemd waarin je als gemeente keuzes maakt. Deze keuzes zijn het fundament van je aanpak initiatiefnemersparticipatie.

We werken in de Fasterclass met de volgende 5 bouwstenen:

1.         Participatiebeleid. Het faciliteren van initiatiefnemers staat niet op zichzelf, maar is vaak een uitwerking van je participatiebeleid. In de Fasterclass leggen we de verbinding tussen het participatiebeleid en de manier waarop je initiatiefnemers wilt faciliteren.

2.         Maatschappelijke impact. We delen participatievraagstukken in op basis van maatschappelijke impact. Een vraagstuk waarbij de impact beperkt is (bijvoorbeeld een verbouwing van een huis) heeft iets anders nodig dan een vraagstuk waarbij de maatschappelijk impact groot is (bijvoorbeeld het aanleggen van een fietssnelweg door een dorp). In de Fasterclass kiezen we de bandbreedte van de verschillende levels van maatschappelijke impact. 

3.         Participatieroute en instrumenten. Op basis van de maatschappelijke impact kies je een participatieroute die aangeeft wat de wensen/eisen zijn voor het gesprek met de omgeving. En in hoeverre je dit als gemeente faciliteert door het aanbieden van tools, training en coaching. In de Fasterclass bepalen we wat je als gemeente wilt faciliteren.

4.         Ingang. Waar kunnen initiatiefnemers terecht? Waar vinden ze meer informatie? Denk aan een website en/of een loket. In de Fasterclass bepalen we hoe je de ingang voor initiatiefnemers wilt organiseren.

5.         Rollen. Wie is er verantwoordelijk voor het participatievraagstuk en hoe verlopen de interne processen. In de Fasterclass benoemen we de rollen en verantwoordelijkheden van de drie participatieroutes.

Fasterclass sessie

Onderdeel van de Fasterclass is een sessie waarin we met betrokkenen samen keuzes maken in de vijf bouwstenen. De sessie duurt 3-4 uur. Voor een optimaal resultaat werken we het beste met een kleine groep (maximaal 10 personen). De groep is bij voorkeur samengesteld uit communicatieadviseurs, beleidsadviseurs en/of programmamanagers en projectmanagers rondom initiatieven in de ruimtelijke omgeving.

Na de Fasterclass

Na de Fasterclass sessie leveren we de aanpak initiatiefnemersparticipatie op, inclusief een activiteitenoverzicht. In dit Activiteitenoverzicht maken we een inschatting van de uren en de inkoop voor het ontwikkelen van de trainingen en tools, waarmee je initiatiefnemers faciliteert. Je kunt kiezen dit zelf uit te voeren of we kunnen je in de uitvoering begeleiden.

Online of op locatie

We doorlopen alle stappen online inclusief de Fasterclass sessie. We beschikken over de benodigde software, zodat je het programma gemakkelijk vanuit huis kunt volgen. Mocht er toch behoefte zijn om op onderdelen van het programma fysiek bij elkaar te komen, dan kunnen we dat bespreken.

Investering

Tijdens de Fasterclass krijg je de meeste adviesuren van ons team in de kortste tijd. Met de ingevulde bouwstenen heb je voor externe initiatiefnemers een transparante en uniforme manier van werken bij participatie en ben je nog beter voorbereid op de komst van de Omgevingswet. De investering voor de Fasterclass € 5.450 exclusief BTW en 4% bureaukosten.

Start

Je kunt op elk moment starten. Na akkoord rekenen we 2-3 weken voor het inplannen van de Fasterclass sessie en 2-3 weken voor de uitwerking van de bouwstenen en het verwerken van de correcties. Als je vragen hebt of wil onderzoeken hoe een Fasterclass jou kan helpen, stuur dan een e-mail of bel naar 053 430 70 44.