Training participatie voor de organisatie

Maak een interne leeromgeving waarin collega’s leren participeren

Training participatie voor de organisatie

Maak een interne leeromgeving waarin collega’s leren participeren

De Relevant Gesprek® Academie biedt verschillende programma’s die je te helpen de methodiek van het Relevant Gesprek® toe te passen in de praktijk. Learning by doing. Daarom geeft elk programma toegang tot kennis, community en coaching. Het Organisatieprogramma Participatie is er speciaal voor organisaties die omgevingsgericht willen werken. SIR is gecertificeerd partner van de Relevant Gesprek® Academie. 

Organisatieprogramma
Met het Organisatieprogramma creëer je een interne leeromgeving waarin collega’s leren participeren. Je borgt zo de kennis en expertise in de organisatie. En dat draagt bij aan meer relevante gesprekken met de samenleving over maatschappelijke vraagstukken. Het als organisatie werken met de methodiek van het Relevant Gesprek® helpt om grip te krijgen op je participatieproces en samen dezelfde taal te spreken. Hierbij bepaalt elke collega zijn eigen tempo. Natuurlijk begeleiden we het traject met een opstartprogramma, intervisies en individuele coaching.

 
Masterteam, Basisteam en Kick-off
We leiden een Masterteam op van minimaal 3 deelnemers. Iedere deelnemer van het Masterteam volgt het Masterprogramma Participatie. Het Masterprogramma is het meest uitgebreide programma. Vanuit het principe 'train de trainer' is het Masterteam het aanspreekpunt voor de collega’s uit het Basisteam. Het Basisteam bestaat uit 20-50 collega’s die toegang krijgen tot het Basisprogramma Participatie. In het Basisprogramma ligt de focus op het maken van een participatieaanpak. We bieden een online kick-off aan voor een eerste kennismaking met het leerprogramma voor de hele organisatie.


Community-evenementen en eigen groep
Alle deelnemers van het Masterprogramma en Basisprogramma hebben toegang tot de bij het programma horende e-learnings en de community-evenementen: helpdesk, forum, inloopuren en workshops. Naast het openbare forum, maken we een besloten community groep voor jullie organisatie. Onze Relevant Gesprek® coaches geven je antwoord op vragen en helpen je op weg in zowel het openbare als besloten forum.


Opstartprogramma en intervisie
We bieden je bij de start een duwtje in de rug met het opstartprogramma. We werken vanuit het principe learning by doing. Dus we gaan je stimuleren om met (een aantal) deelnemers van het Basisteam en Masterteam aan de slag te gaan met eigen cases. Als je eenmaal de slag te pakken hebt, is het belangrijk dat je regelmatig stilstaat en reflecteert op cases en wat je geleerd hebt. We bieden 3 intervisiesessies om dit samen te doen.

Vrij gebruik van de methodiek
Als je gebruik maakt van het Organisatieprogramma, dan kun je de methodiek Relevant Gesprek® vrij gebruiken in visies, documenten en beleidsstukken. Je maakt ons blij als je dat wilt doen, want dat betekent dat je ermee gaat werken. Je kunt de kleur van de methodiek aanpassen aan de kleur van je eigen organisatie. Vergeet niet om het copyright teken plaatsen.


Individuele coaching
Alle deelnemers bieden we de mogelijkheid op een aantal coachafspraken die je kan inzetten als je feedback wilt op een plan. Of als je vastloopt en vragen hebt. Met de Relevant Gesprek® coaches is begeleiding altijd dichtbij.

"We hebben als organisatie een enorme stap gezet om samen te werken. We begrijpen elkaar beter omdat we dezelfde uitgangspunten hebben. Dat is een waardevolle stap."


MT-lid gemeente

Overtuigd? Vraag naar de mogelijkheden