Relevant Gesprek®: visie op participatie

We ontwikkelden de methodiek Relevant Gesprek® voor het bereiken van (nieuw) publiek bij participatie. De methodiek helpt je bij het beantwoorden van vragen aan de omgeving. In het Relevant Gesprek® gaan we uit van onze visie dat elke participatievraag een vraag is aan de omgeving. Je wilt in gesprek met de omgeving om je participatievraag te beantwoorden. Op basis van de antwoorden ontwikkel je beter beleid en/of creëer je meer draagvlak. De manier om dat gesprek te voeren noemen wij een Relevant Gesprek®. Want relevantie is de sleutel voor een goede opkomst en respons. En creëert nieuw publiek, in plaats van steeds dezelfde gezichten bij de informatiebijeenkomsten.

De vier stappen van onze methodiek Relevant Gesprek®:

Methodiek Relevant Gesprek®

De basis voor onze methodiek is een gesprek van mens tot mens. Maar dan vertaald naar een gesprek van organisatie met publiek. Het Relevant Gesprek® bestaat uit vier vragen. Weten hoe we de vragen uit onze methodiek toepassen in de praktijk? Bekijk dan de pagina 101cases. Op deze pagina vind je cases uit onze trainingen, die we hebben uitgewerkt aan de hand van het Relevant Gesprek®. 

Waarom in gesprek?

Sleutel 1: Wat wil je weten? En is het eigenlijk wel een participatievraag? In de praktijk merken we dat sommige vragen eerder communicatie- dan participatievragen zijn.

Waarover in gesprek?

Sleutel 2: Hier bepaal je waarover je in gesprek wilt. Vaak wordt een onderwerp in beleidstaal geformuleerd, waardoor het voor het publiek niet interessant is. In deze stap vertaal je het beleidsonderwerp naar de belevingswereld van het publiek. Zodat je publiek zich aangesproken voelt.

Wie met wie in gesprek?

Sleutel 3: Kijk wie er met elkaar in gesprek gaan. Wie is je publiek? En wie is een goede afzender? Want een gemeente of waterschap hoeft in bepaalde situaties niet altijd de meest logische afzender te zijn. 

Hoe in gesprek?

Sleutel 4: Kies hier voor een geschikte vorm of middel voor het voeren van het gesprek. Kies datgene wat past bij het publiek.

Lees meer

Lees meer over de methodiek Relevant Gesprek® op de website www.relevantgesprek.nl; SIR communicatie & participatie is de grondlegger van deze methodiek.

Methodiek als basis voor je participatiestrategie

Met het invullen van deze vier sleutels van het Relevant Gesprek® heb je de basis voor een participatiestrategie. Wil je er praktisch mee aan de slag? Gebruik dan het communicatieplan format voor participatie dat je kunt toepassen op je eigen case. In 8 stappen gaan we van een participatievraag naar een praktische aanpak. Voor elke stap werken we met een aantal praktische participatie tools. Denk aan de Participatietrap, onze Participatiebox met 100 inspirerende gespreksvormen of het e-Participatieplatform. Wil je meer weten? Of ermee aan de slag? Laat je informeren en inspireren tijdens onze trainingen. Of kijk verder bij onze tools.