Klantvragen over burgerparticipatie

Wij laten ons graag inspireren door participatievoorbeelden van anderen. Daarnaast zijn er natuurlijk diverse participatietrajecten waarin wij zelf een bijdrage hebben geleverd. Hieronder hebben we een aantal van deze klanvragen uitgewerkt. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van een Omgevingsvisie en het welzijns- en duurzaamheidsbeleid van de gemeente Enschede. 

Ontwikkelen Omgevingsvisie

De gemeente Deventer is op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn, voor de gehele fysieke leefomgeving. Met de visie laat de gemeente op hoofdlijnen zien hoe ze de komende jaren denkt om te gaan met het aanpassen van de fysieke leefomgeving aan veranderende maatschappelijke vragen. Participatie speelt bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie een grote rol. Maar op welke manier betrek je als gemeente de verschillende doelgroepen?

Wij zijn gevraagd mee te denken in dit vraagstuk. Als aftrap kozen we voor het organiseren van een bijeenkomst met ruim 100 partners uit de stad. Het doel was om partners, in deze fase van het ontwikkelen van de Omgevingsvisie, zichtbaar te (blijven) betrekken.

Lees verder

Veranderende samenspel

Inwoners nemen steeds meer initiatieven voor het verbeteren van hun eigen woon- en leefomgeving. Dat noemen we overheidsparticipatie. Denk aan het aanleggen van een speeltuin in de buurt. Of het zelf verzorgen van zorgtaken. Gemeenten, waterschappen en provincies stimuleren deze ontwikkeling. Maar het brengt ook praktische vraagstukken met zich mee. Aan de hand van verschillende vraagstukken gingen we in opdracht van VNG Overijssel, provincie Overijssel en het Programma Lokale Democratie in beweging, in gesprek met 10 ambtenaren en 10 inwoners.

Meer lezen?

Welzijnsbeleid en duurzaamheidsbeleid Enschede

Gemeente Enschede werkt aan het herinrichten van het welzijnsbeleid, zodat welzijnswerk nog beter aansluit bij de vraag van inwoners en aan de samenstelling van de wijk. Dit doen zij door samen met inwoners en partners stap voor stap invulling geven aan het beleid.

Meer lezen over het welzijsbeleid van Enschede

Hoe maak je een abstract begrip als duurzaamheid relevant? Het gaat vaak om grote vraagstukken waarvoor geen gemakkelijke oplossingen zijn. Gemeente Enschede koos ervoor om duurzaamheid klein te maken en dichtbij te brengen. En in co-creatie met de stad een plan te ontwikkelen.

Lees verder

SIR in gesprek over participatie

Daarnaast laat SIR zich graag inspireren door aansprekende burgerparticipatie voorbeelden, visies van ervaringsdeskundigen en meningen van experts. We zoeken ze op en gaan met ze in gesprek. Zo spraken we Astrid Muijsers, communicatieadviseur en participatiecoach, over de do’s en dont’s op het gebied van overheidsparticipatie. Ook spraken we met Saskia Vonk van de provincie Flevoland over de ontwikkeling van een nieuwe Omgevingsvisie, een provinciaal strategisch plan voor de leefomgeving. Wilmien Haverkamp, stadsdeelmanager Enschede, vertelde ons haar visie op participatie, de veranderende rol van ambtenaren, bestuur en ambtenaren en het werken in stadsdelen.