Methodiek CASI

Informeren, overtuigen en beïnvloeden

Methodiek CASI

Informeren, overtuigen en beïnvloeden
Als (publieke) organisatie wil je je publiek op een zo effectief mogelijke manier informeren, overtuigen en/of beïnvloeden. Het inzetten van een gedragscampagne behoort hierbij tot de mogelijkheden. Maar waar moet je op letten bij het opzetten van een publieke campagne? Hoe bereik je je publiek? Hoe bepaal je de strategie om gedragsdoelstellingen te halen? Wij werken met CASI.

Wat is CASI?

De CASI-methodiek is ontwikkeld door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het ministerie van Algemene Zaken en passen wij toe op gedragscampagnes van lokale overheden. We geven je inzicht hoe je met communicatie en publieke campagnes gedrag echt kunt veranderen, welke factoren gedrag bepalen en we leren je hoe je de methodiek zelf kunt inzetten. 


Wij hebben de CASI-methodiek vertaald naar 3 stappen om te komen tot een campagnestrategie. Voor iedere stap werken we met werkbladen en de beïnvloedingskaart.

1. Van beleidsdoel naar gedragsdoel

De eerste stap is dat het beleidsdoel voor iedereen helder is. Welk probleem lossen we op en wat is er straks anders in de buitenwereld. Een logische stap die toch vaak wordt overgeslagen en minder eenvoudig is dan het lijkt. In deze fase brengen we ook in kaart welke instrumenten we naast communicatie nog meer kunnen inzetten om het gedrag te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan regelgeving, handhaving, geld of voorzieningen. Zetten we communicatie in als zelfstandig beleidsinstrument of is communicatie gericht op het informeren over andere beleidsinstrumenten? Deze fase ronden we af met het in kaart brengen van het gedragsdoel. Over wie gaat het en wat is het huidige gedrag dat we willen veranderen en wat is het gewenste gedrag. 


2. Van gedragsdoel naar gedragsbelemmering
Wat belemmert het gewenste gedrag? Daar is een zorgvuldige gedragsanalyse voor nodig. Vaak is al veel bekend en kunnen we beschikken of gegevens van het Klantcontactcentrum, bestaande onderzoeken en statistieken. En soms is extra onderzoek nodig, ontwikkel je een klantreis en werken we met persona's en leefstijlmodellen. Op basis van de gedragsanalyse bepaal je de gedragsbelemmeringen. CASI kent 9 gedragsbepalers en 4 basisstrategieën ingedeeld op het hart, het hoofd, gedrag en anderen. We bepalen voor het vraagstuk welke gedragsbepalers van toepassing zijn. 

3. Van gedragsbelemmering naar gedragssturing

Nu we de gedragsbelemmeringen kennen gaan we op zoek naar de interventies die voor het sturen van het huidige gedrag naar het gewenste gedrag nodig zijn. Wil je met je campagne de doelgroep emotioneel raken, kennis overdragen, een ander handelingsperspectief geven of met bijvoorbeeld gedrag van anderen laten zien wat het normgedrag is. In de 4 basisstrategieën werkt CASI met 18 interventies voor gedragssturing. 

Waar we je mee kunnen helpen

Fasterclass Gedragsbeïnvloeding

Samen een aanpak maken

Training Gedragsbeïnvloeding

Zelf leren en doen, ook incompany

CASI is echt iets voor mij!