Fasterclass evaluatie

In 6 weken samen aan de slag om leerpunten te benoemen voor toekomstige participatieprocessen 

Fasterclass evaluatie

In 6 weken samen aan de slag om leerpunten te benoemen voor toekomstige participatieprocessen

Succesfactoren en valkuilen in jouw participatieproces

Je organiseert een evaluatieproces om van te leren. Zodat je de leerpunten kunt meenemen in volgende processen. We willen bijdragen aan het leereffect bij de betrokken deelnemers, maar ook van de organisatie. Door te evalueren leert de organisatie de succesfactoren en valkuilen van het verleden om deze mee te nemen naar de toekomst.

Tijdens een Fasterclass evaluatie gaat ons team met jou aan de slag om in 6 weken tijd een evaluatie te maken voor jouw participatieproces. Dat doen we op basis van de methodiek van het Relevant Gesprek®. SIR is gecertificeerd partner van de Relevant Gesprek® Academie. De resultaten zorgen ervoor dat je nog meer grip hebt op toekomstige participatieprojecten.

Elk participatieproces kent een structuur. Die structuur hebben we zichtbaar gemaakt in de methodiek van het Relevant Gesprek® en gebruiken we voor het maken van een aanpak, het organiseren van het participatieproces én het evalueren van een participatieproces. 


Valkuilen en succesfactoren

Elke stap van een participatieproces – we onderscheden er in onze methodiek tien - kent valkuilen en succesfactoren. Samen dit leerproces doorlopen zorgt er voor dat je daar je voordele mee kunt doen voor toekomstige projecten.


Leren met betrokken deelnemers

Doordat we het proces evalueren aan de hand van de methodiek Relevant Gesprek®, maken de deelnemers tijdens de evaluatie kennis met de methodiek, die ze zo ook in een volgend participatieproces kunnen inzetten. In combinatie met de geleerdere lessen kunnen we een waardevol leereffect creëren.


Leren met organisatie

De geleerde lessen uit een project kunnen weer worden gedeeld met de organisatie. Als organisatie kun je ook werken met de methodiek Relevant Gesprek ® om vooraf een aanpak te maken en/of een structuur te geven aan de uitvoering. Doordat de geleerde lessen aan de methodiek gekoppeld kunnen worden, wordt het leereffect op organisatieniveau versterkt. Zo dragen we bij aan de lerende organisatie.

Werkwijze evaluatie

De principes van het Relevant Gesprek® zijn de basis voor de werkwijze van de evaluatie. De werkwijze maken we op maat voor jouw vraagstuk, maar is in hoofdlijnen als volgt:


 1. Bepalen evaluatievragen en participatiecriteria - De evaluatievragen zijn vaak gericht op het leereffect: “Wat kunnen we leren van dit participatieproces?”. Om te bepalen hoe succesvol het participatieproces is geweest, benoemen we een aantal participatiecriteria. Aan het einde van het evaluatieproces geven we antwoord op deze evaluatievragen en geven we een score op de participatiecriteria. Hiermee wordt er dus een volledig en gestructureerd beeld gegeven aan de hand van de vooraf opgestelde evaluatievragen en participatiecriteria.
 2. Onderzoek - De onderzoeksfase bestaat uit het inlezen en analyseren van relevante documenten van het betreffende vraagstuk. Denk aan projectplan, participatieplan, startnotities, communicatiestukken en/of raadsstukken. Op basis van de stukken vormen we ons een eerste beeld van het doorlopen proces en zetten we het zoveel mogelijk in de structuur van het Relevant Gesprek®. Tevens proberen we voor onszelf al mogelijke succesfactoren en valkuilen te benoemen voordat we met de evaluatiesessie van start gaan.
 3. Evaluatiesessie - We organiseren een evaluatiesessie van 4 uur, waarin we met de deelnemers samen de belangrijkste leerpunten benoemen. In onze ervaring krijg je een beter/eenduidiger beeld als je samen in gesprek gaat. Subjectieve ervaringen worden dan gezamenlijke leerpunten. We gaan uit van een groep van 10-15 deelnemers die betrokken zijn geweest bij het participatieproces. Iedere deelnemer bepaalt eerst voor zichzelf de belangrijkste leerpunten aan de hand van de evaluatiekaarten. Daarna maak je als gehele groep een definitieve selectie leerpunten, die we een plek geven op de participatiestructuur. We gebruiken daarbij de Relevant Gesprek® Evaluatiekaarten; deze helpen de leerpunten te benoemen. De deelnemers beoordelen of een stap een positieve of negatieve impact heeft gehad in het verloop van het participatieproces. De uiteindelijke selectie van leerpunten zijn het antwoord op de evaluatievragen en geven input voor het scoren van de participatiecriteria van een succesvol participatieproces.
 4. Evaluatierapport - Op basis van de input van het onderzoek en de evaluatiesessie schrijven we het evaluatierapport. Hierin blikken we terug op het gehele participatieproces aan de hand van de vooraf gestelde evaluatievragen en criteria. In het evaluatierapport staan ook de evaluatievragen en antwoorden, de 10 leerpunten, de scores op de participatiecriteria en de aanbevelingen

Resultaat & inhoud van de Fasterclass

Resultaat van de Fasterclass

  • Je hebt in 6 weken een systematische evaluatie van jouw participatieproces.
 • Jij, je collega’s en de organisatie leren van de valkuilen en succesfactoren voor volgende projecten
 • Je hebt een concreet evaluatierapport met o.a. de evaluatievragen en antwoorden, de 10 leerpunten, de scores op de participatiecriteria en de aanbevelingen.
 • Deze resultaten zorgen ervoor dat je nog meer grip hebt op toekomstige participatieprojecten.

Inhoud van de Fasterclass

 • Een volledig en gestructureerd beeld van evaluatievragen en participatiecriteria
 • Een kort onderzoek van relevante documenten van het betreffende vraagstuk.
 • Ons team bepaalt in hoofdlijnen de aanpak met de methodiek van het Relevant Gesprek®. Dit gebruiken we in de Relevant Gesprek® Evaluatie sessie.
 • In de Evaluatie sessie met betrokkenen van jouw vraagstuk komen we samen tot een selectie van leerpunten.  Dat is de input voor het scoren van de participatiecriteria van een succesvol participatieproces.
 • Na deze sessie schrijven we het evaluatierapport. Met een terugblik op het gehele participatieproces, we beschrijven de evaluatievragen en criteria. En we geven de 10 leerpunten, de scores op de participatiecriteria en de aanbevelingen.

Praktische informatie

Methodiek Relevant Gesprek®

De structuur en principes van de Relevant Gesprek® methodiek zijn leidend voor dit evaluatieproces. Het is overigens niet noodzakelijk dat in dit participatieproces met de structuur van het Relevant Gesprek® gewerkt is en/of je in volgende participatieprocessen er ook mee werkt. De structuur helpt ons om snel tot de kern te komen. Alle gegevens die we ophalen worden geplaatst in de structuur van het Relevant Gesprek®, zodat we de resultaten ook vanuit die structuur kunnen terugkoppelen.


Relevant Gesprek® Evaluatie sessie

Onderdeel van de Fasterclass waarin we jou begeleiden en adviseren is de Evaluatiesessie sessie. SIR is gecertificeerd partner van de Relevant Gesprek® Academie. We gaan uit van een groep van 10-15 deelnemers die betrokken zijn geweest bij het participatieproces. Afhankelijk van het aantal deelnemers maken we kleine groepjes van 3-4 deelnemers per tafel. Iedere deelnemer bepaalt eerst voor zichzelf de belangrijkste leerpunten aan de hand van de evaluatiekaarten. Daarna maak je als tafel een selectie van de belangrijkste leerpunten en uiteindelijk maak je als gehele groep een definitieve selectie leerpunten, die we een plek geven op de participatiestructuur. De sessie duurt 4 uur. De groep is bij voorkeur samengesteld uit de betrokken communicatieadviseurs, beleidsadviseurs en/of programmamanagers en projectmanagers rondom het participatievraagstuk.


Relevant Gesprek® Evaluatiekaarten

Iedere deelnemer aan de Evalautiesessie krijgt een set Evaluatiekaarten. Dit zijn 37 kaarten verdeeld over alle stappen van de participatiestructuur van het Relevant Gesprek®.


Online of op locatie

We doorlopen alle stappen online inclusief de Evaluatie sessie. We beschikken over de benodigde software, zodat je het programma gemakkelijk vanuit kantoor of huis kunt volgen. Mocht er toch behoefte zijn om op onderdelen van het programma fysiek bij elkaar te komen, dan kunnen we dat bespreken.

Investering

Tijdens de Fasterclass krijg je de meeste adviesuren van ons team in de kortste tijd. Met deze evaluatie nemen de betrokken deelnemers én de organisatie de succesfactoren en valkuilen van het verleden mee naar de toekomst. De investering voor de Fasterclass is € 5.450 exclusief BTW.

Start

Je kunt op elk moment starten. Na akkoord plannen van de Relevant Gesprek® sessie in. We rekenen 2-3 weken voor de uitwerking van de participatieaanpak en het verwerken van de correcties. Als je vragen hebt of wil onderzoeken hoe een Fasterclass jou kan helpen neem dan contact met ons op.

Een Fasterclass is echt iets voor mij!

"Door samen met het ontwikkelteam, ambtenaren, wethouders en raadsleden te evalueren in een  evaluatiesessie hebben we 12 concrete leerpunten vastgesteld die we meenemen naar participatieopdrachten in de toekomst. Ook zijn er randvoorwaarden gedefinieerd voor soortgelijke toekomstige participatieprojecten. Een zeer waardevolle opbrengst". 

Teammanager gemeente