Zonder communicatie geen participatie

Beide zijn nauw verbonden met het beleidsproces

Zonder communicatie geen participatie

Beide zijn nauw verbonden met het beleidsproces

Communicatie is een belangrijke succesfactor van participatie. Met communicatie kom je in contact met inwoners en partners, uit je verwachtingen en geef je een terugkoppeling van het resultaat. In theorie werkt communicatie van binnen naar buiten (meer gericht op het zenden). Participatie werkt van buiten naar binnen (meer gericht op het luisteren). Het gaat om de samenwerking tussen beide disciplines. En daarvoor moet je bij SIR zijn. 

Participatie en communicatie liggen dicht bij elkaar en zijn toch verschillende disciplines. Soms lopen de doelen door elkaar. Communicatie én participatie opereren beiden in het hart van beleid. Wij hebben geleerd om in elke fase van beleid opnieuw te bepalen hoe en of je communicatie en participatie inzet. Dat betekent dat je voor elke fase een omgevingsanalyse maakt. Wij werken daarvoor met de methodiek Factor C. Het is vervolgens een strategische keuze wanneer en hoe je participatie vormgeeft. De methodiek van het Relevant Gesprek® kun je voor elk participatievraagstuk inzetten om een aanpak te maken die echt werkt. Soms kom je tot de conclusie dat de beleidsdoelstelling zonder participatie gehaald kan worden. Participatie kan niet zonder communicatie, maar andersom geldt dat niet.  


SIR is gecertificeerd partner van de Relevant Gesprek® Academie en helpt jou met het gesprek over maatschappelijke onderwerpen met de omgeving. Dat begint bij communicatief en participatief beleid én een communicatieve en participatieve organisatie. We organiseren het gesprek op basis van een slimme strategie, goede content en middelen die het publiek bereiken, jouw publiek. En waarmee het publiek jou bereikt.  

null

Ik wil meer weten!