Participatie
Redactie
Participatie
2 min
0

Gemeente Hof van Twente: Inwoners, ondernemers, landschapsarchitecten en gemeente Hof van Twente maken samen Masterplan

2 min
0

Gemeente Hof van Twente heeft het voormalig TSB-terrein in Goor aangekocht om te ontwikkelen tot een bruisend gebied. Onder de projectnaam ‘Op Stoom’ is een Masterplan ontwikkeld die op hoofdlijnen de inrichting van het gebied aangeeft. Dit Masterplan is met inbreng van de Goorenaar ontwikkeld. Vanuit SIR communicatie & participatie hebben we samen met de opdrachtgever de participatieaanpak gemaakt aan de hand van de methodiek Relevant Gesprek®. Ook hebben we een rol gehad in de uitvoering.

Denktank Op Stoom

Bij de ontwikkeling van het Masterplan Op Stoom was de wens van de gemeente dat inwoners en ondernemers uitgedaagd worden om mee te doen aan het vervolg. Een plan waarin iedereen in Goor zich kan vinden. Daarom hebben we een Denktank Op Stoom in het leven roepen. Verschillende belangen en perspectieven waren in deze groep vertegenwoordigd, o.a. vanuit de perspectieven historie, cultuur, natuur en duurzaamheid. Maar ook inwoners van diverse leeftijden en omwonenden van het TSB-terrein waren vertegenwoordigd. Denktank Op Stoom heeft tot en met december 2021 op meerdere momenten meegepraat over het Masterplan Op Stoom. Inmiddels is het Masterplan vastgesteld door de gemeenteraad. Lees meer op www.gooropstoom.nl.

Online prikbord voor iedereen

De Denktank Op Stoom heeft met name meegedacht over de invulling van het Masterplan op hoofdlijnen. Maar ook inwoners buiten de denktank konden hun ideeën over de toekomst van het terrein kwijt. Een fysieke kurkwand op het terrein en een online prikbord via de tool Padlet zorgden ervoor dat het gesprek op gang werd gebracht en er meer reuring op en rond het terrein ontstond. Een mooie manier om via verschillende kanalen ideeën en wensen op te halen!

Het belang van een goede organisatiestructuur

Bedenken van de participatieaanpak is één, maar het moet ook uitgevoerd worden. De eerste stap in ons 10 stappenplan voor de uitvoering is het inrichten van de organisatiestructuur. Er was al een bestaande projectgroep vanuit de gemeente, Strootman Landschapsarchitecten en ontwerpbureau de Zwarte Hond. Zij waren verantwoordelijk voor de inhoud. Voor het (participatie)proces adviseren wij altijd om een aparte communicatie- en participatiewerkgroep in te richten, die verantwoordelijk is de uitvoering van de participatieaanpak. In deze werkgroep zit dan natuurlijk ook iemand van de inhoud aan tafel, zodat je die verbinding houdt en snel kunt schakelen. Voor het Masterplan Op Stoom hadden we een werkgroep bestaande uit twee participatieadviseurs vanuit SIR, de communicatieadviseur van de gemeente en de landschapsarchitect. Tweewekelijks kwamen we bij elkaar om de voortgang te bespreken en de taken te verdelen.

Ondersteuning nodig?

Zo is het altijd weer een dynamisch proces waar we in terecht kwamen. Waarin we soms fungeerden als manager en een andere keer als coach. Ben jij ook op zoek naar ondersteuning bij jouw participatievraagstuk? Of heb je nog geen participatieplan en wil je dat wel? Bekijk dan eens participatietrainingen van de Relevant Gesprek® Academie of neem contact op via mail participatie@sir.nl.

Reacties
Categorieën