Zorg & welzijn

Zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten staan de laatste jaren voor grote uitdagingen. Dit door de komst van wetten als de nieuwe Participatiewet en de Wmo, strengere kwaliteitseisen en forse bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid. Niet alleen voor deze partijen, maar ook voor veel cliënten verandert er veel. Heldere communicatie bij een dergelijke traject is hierbij essentieel.

SIR werkt voor vele gemeenten en zorgorganisaties in het land. Van het sociaal domein met wijkteams, inkoop specialistische zorg en wijkgericht werken als belangrijke thema's. En ook werken we voor publieke organisaties als de GGD. Wij kunnen onze opdrachtgevers binnen het werkveld zorg & welzijn dankzij onze kennis zowel strategisch als uitvoerend ondersteunen.

Bekijk hieronder wat SIR zoal gedaan heeft binnen het werkveld Zorg en welzijn.


FILTER BINNEN WERKVELD


 • Case

 • Gemeente Enschede / Transitie Sociaal Domein

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe informeren we gemeenten en het maatschappelijk middenveld over de gemeentepolis?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe informeren we partners, cliënten en inwoners over de veranderingen in het sociaal domein?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe zorgen wij voor bekendheid en vindbaarheid van de wijkteams?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers het juiste verhaal vertellen over onze organisatie?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe creëren we eenheid in een verscheidenheid aan merken?

  Lees verder

 • Vraag

 • Kunnen jullie kennis en capaciteit bieden voor vervolg strategie ontwikkeling?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe laat ik inwoners in mijn gemeente (meer) participeren?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe verankeren we de communicatierichtlijnen in de organisatie?

  Lees verder

 • Vraag

 • Kunnen jullie helpen bij het concretiseren van de communicatie rondom de Sociale Basis Infrastructuur?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe organiseer je het gesprek met de stad over nieuw welzijnsbeleid?

  Lees verder