Duurzaamheid

Gemeenten en overheden willen hun stad en omgeving goed achterlaten voor volgende generaties en verankeren daarom duurzaamheid in hun beleid. Er zijn ambitieuze doelstellingen rondom afval scheiden, duurzame energie, groene economische groei en klimaatadaptatie. In 2050 is Nederland klimaatbestendig, is het CO2-uitstoot gedaald tot nul en gebruiken we minder grondstoffen.

De uitdagingen in het werkveld ‘duurzaamheid’ verschillen per regio, gemeente of zelfs van straat tot straat. De ambities rondom de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie moeten daarom door gemeenten in samenwerking met het Rijk, de provincie en waterschappen worden opgepakt. Gemeenten hebben daarin verschillende rollen. Soms als eigenaar van openbaar gebied en vastgoed of als regelgever, partner of co-financierder.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij het behalen van lokale doelstellingen. Maar hoe ga je het gesprek aan met je omgeving om je vragen te beantwoorden en ideeën en plannen te realiseren? De manier om dat gesprek te voeren noemen wij een Relevant Gesprek©. Want in onze visie is relevantie de sleutel voor een goede opkomst, respons en samenwerking.


FILTER BINNEN WERKVELD


 • Vraag

 • Hoe betrekken we de stad bij de totstandkoming van een actieplan / beleidsplan?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe brengen we duurzaamheid dichtbij de inwoner?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe kunnen wij de inwoners in onze gemeente vrijwillig meer afval laten scheiden?

  Lees meer