Duurzaamheid

Het klimaat verandert, doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dit komt door het toenemende aantal broeikassen zoals CO2. Als mens zijn we hier mede verantwoordelijk voor. De afgelopen decennia zijn we op grote schaal fossiele brandstoffen aan het verbranden en kappen we bossen voor landbouwgrond. Hierdoor zit er inmiddels 40% meer CO2 in de lucht dan een paar eeuwen geleden. De grondstoffenvoorraad is niet eindig en klimaatverandering heeft grote gevolgen voor dieren, het weer en voor mensen. Hittegolven, droogte en schade aan het ecosysteem, de voedselproductie én onze gezondheid worden in de toekomst alleen maar heviger. Als mens kunnen we hier iets aan veranderen. Ook overheden hebben hier een grote rol in.

Verankeren in beleid
Gemeenten willen hun stad goed achterlaten voor volgende generaties. Dit geldt vaak niet alleen op het gebied van milieu, maar ook op sociaal en financieel gebied. Steeds meer overheden, publieke organisaties en dienstverleners verankeren duurzaamheid dan ook in hun beleid. Er worden ambitieuze doelstellingen geformuleerd rondom als afval scheiden, duurzame energie en mobiliteit, groene economische groei en klimaatadaptatie. Overheden kunnen deze doelstellingen echter alleen behalen door samen op te trekken met inwoners en ondernemers. Maar hoe doe je dat?

Samen aan de slag met duurzaamheid
Hoe zorg je er nou voor dat inwoners en ondernemers daadwerkelijk overgaan tot duurzaam gedrag? SIR kan u hierbij adviseren. We maken duurzaamheidsbeleid communicatief en ontwikkelen strategieën met resultaat. Zodat jouw publiek gestimuleerd en geactiveerd wordt met duurzaamheid aan de slag te gaan. 

Bekijk hieronder wat SIR zoal heeft gedaan binnen het werkveld Duurzaamheid.


FILTER BINNEN WERKVELD


 • Vraag

 • Hoe betrekken we de stad bij de totstandkoming van een actieplan / beleidsplan?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe brengen we duurzaamheid dichtbij de inwoner?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe kunnen wij de inwoners in onze gemeente vrijwillig meer afval laten scheiden?

  Lees meer