Grip op participatie - Basisprogramma voor de raad

In ons Basisprogramma voor de raad leren we raadsleden, griffiers en raadadviseurs de basisstappen die nodig zijn voor grip op participatie vraagstukken. Participatie is tenslotte een zaak van de raad waar het college uitvoering aan geeft. In het Basisprogramma krijgen raadleden de beschikking over alle informatie die nodig is om nog beter de initiërende, controlerende en toetsende rol van de raad uit te kunnen oefenen. Wij geloven in learning by doing. Daarom bieden we in dit programma een combinatie van kennis én begeleiding in de vorm van een lidmaatschap, waarin raadsleden maandelijks de kennis en begeleiding kunnen koppelen aan actuele vraagstukken uit de gemeente.

Resultaat van het Basisprogramma

 • Raadsleden hebben kennisgemaakt met de participatievalkuilen en weten hoe je die in de praktijk kunnen voorkomen.
 • Raadsleden weten hoe je een participatieaanpak maakt en kunt toetsen op basis van de methodiek Relevant Gesprek®. In het basisprogramma behandelen we 7 van de 15 hulpvragen.
 • Raadsleden weten hoe de gemeente andere publieksgroepen kan bereiken dan de usual suspects.
 • Raadsleden hebben handvaten en tools om advies te geven over de juiste gespreksvorm
 • Raadsleden leren in de community en sessies hoe andere deelnemers een participatieaanpak maken en leren van hun ervaringen.
 • Het resultaat is dat raadsleden voor vraagstuk(ken) de participatieaanpak kan initiëren, toetsen of controleren en dat ze meebepalen met wie de gemeente waarover in gesprek wilt, en wat de ruimte voor inbreng is. De participatieaanpak is de basis voor afstemming met college en beleidsadviseurs. Daarmee zet je als raad een belangrijke stap voor grip op participatie.

Inhoud van het Basisprogramma

We doorlopen de volgende stappen:

 • Na aanmelding heeft het raadslid direct toegang tot de Relevant Gesprek® Academie met daarin het werkboek Relevant Gesprek®, online videolessen, checklists, downloads en voorbeeld participatieplannen.Und
 • Aan de hand van het werkboek kunnen raadsleden een participatieaanpak maken of toetsen voor een case. Ze doorlopen de stappen uit het werkboek. De Relevant Gesprek® Academie geeft extra informatie en achtergrond.
 • In de maandelijks online Relevant Gesprek® sessies gaan we aan de slag met 1-2 cases van de deelnemers. Zo leer je de methodiek toepassen op verschillende soorten cases. Raadsleden hebben  onbeperkt toegang tot deelname aan deze sessies.
 • Als raadsleden tussendoor vragen hebben, kunnen ze die stellen in het tweewekelijkse inloopuur. Ze  horen dan ook de vragen van andere deelnemers. Dit zijn zowel deelnemende raadsleden als beleids- en communicatieadviseurs.
 • Tijdens het Basisprogramma kunnen raadsleden gebruik maken van 3 individuele coachafspraken.
 • Als deelnemer van het Basisprogramma hebben raadsleden onbeperkt toegang tot onze participatietrainingen, waarin ze kunnen oefenen in het toepassen van de methodiek Relevant Gesprek®. Circa elke 6 weken wordt er een training georganiseerd. Aanmelden kan via de Relevant Gesprek® Academie

Lidmaatschap met toegang tot de Relevant Gesprek® Academie

Met het lidmaatschap voor het Basisprogramma voor de raad krijgen raadsleden toegang tot onze Relevant Gesprek® Academie en haar community. De community bestaat uit raadsleden, beleids- en communicatieadviseurs en projectmanager van gemeenten en publieke organisaties. De Academie is een digitale leeromgeving waarin je video’s, naslagwerk, checklists en tools vindt die je helpen met het maken van een participatieaanpak. Als deelnemer heb je toegang tot de kennis én ontvang je begeleiding in de vorm van individuele coaching en/of groepscoaching.

Kosten

In het Basisprogramma voor de raad geven we raadsleden, griffiers en raadsadviseurs de basiskennis en vaardigheden om een participatievraagstuk te toetsen en te vertalen in een aanpak. Het programma is gebaseerd op het uitgangspunt van learning by doing. We hebben het programma zo gemaakt dat de aangeboden kennis toepast kan worden op de eigen praktijk en cases in een gemeente.

De kosten per deelnemer bedragen € 1.200 voor 6 maanden. Tot 3 deelnemers bedragen de kosten voor 6 maanden € 2.400 in totaal. Bij een deelname vanaf 4 personen zijn de kosten voor 6 maanden € 800 per deelnemer. Na 6 maanden is een verlenging mogelijk à € 150 per maand, maandelijks opzegbaar. Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW en 4% bureaukosten.

Reservering en advies

Het Basisprogramma voor de raad is vanaf 1 maart 2022 beschikbaar. Je kunt het programma voor de nieuwe raad in 2022 echter nu al reserveren door een mail te sturen. We nemen dan zo snel mogelijk contact op om nadere afspraken te maken.

Liever een persoonlijk advies om samen te beoordelen welke aanpak het beste is? Ook dat kan vanzelfsprekend. Mail of bel naar 053 430 70 44, dan maken we snel een afspraak.