Organisatieprogramma Participatie

Participeren kun je leren: individueel, in teamverband en als organisatie. Wij geloven in learning by doing. Participatie leer je door te doen. Het werken met een methodiek helpt om grip te krijgen op je participatieproces en samen dezelfde taal te spreken. Een participatieve organisatie, of omgevingsgerichte organisatie, heeft de grootste impact op meer relevante gesprekken tussen organisaties en de samenleving. Daarom hebben we een werk- en leerprogramma ontwikkeld om organisaties te leren participeren, omdat wij geloven dat de grootste synergie en impact ontstaat als we participatie vanuit alle verschillende rollen en functies in de organisaties beheersen. De impact buiten begint binnen.

Pijlers van het Organisatieprogramma

Wij hebben in de praktijk ervaren wat belangrijke succesfactoren zijn voor participatief denken en doen en vertaald in de 7 pijlers voor het Organisatieprogramma:

  1. Een eenduidige taal: Het spreken van een eenduidige gezamenlijke taal door alle interne groepen: inhoud, communicatie en bestuur. Dat creëren we door het werken met de methodiek Relevant Gesprek®.
  2. Inhoud en participatie werken altijd samen: Onze werkwijze zorgt er altijd voor dat de inhoudsverantwoordelijken (beleid/projecten) samen werken met communicatie/participatie.
  3. Integraal werken op inhoud: Onze werkwijze zorgt voor inhoudelijk integraal werken, doordat we een participatieplan altijd in co-creatie maken met de inhoudelijk betrokkenen.
  4. Kennis en ervaring over participatie intern borgen: Door een interne leeromgeving te creëren, borgen we de kennis en expertise die de interne organisatie zelf opbouwt.
  5. Learning by doing: Participatie leer je door te doen. We bieden met het Organisatieprogramma de nodige kennis en structuur. De groepscoaching en individuele begeleiding helpt de deelnemers de kennis en theorie toe te passen in de praktijk.
  6. Online werken is effectief werken: We hebben ervaren dat online werken goed werkt en soms zelfs beter werkt. Online werken geeft de mogelijkheid processen te versnellen, doordat benodigde experts makkelijk kunnen aanhaken. Bovendien dwingt het je om in korte tijd tot de kern te komen. We ervaren dat er meer voordelen dan nadelen zijn en werken daarom volledig online.
  7. Coaching en begeleiding dichtbij: De participatie-experts van SIR zijn altijd beschikbaar voor vragen en als achtervang.

Deze pijlers hebben we verwerkt in onze werkwijze en het Organisatieprogramma. Het resultaat is een omgevingsgerichte organisatie. Medewerkers leren participeren, de kennis en expertise in de organisatie is geborgd en je kunt als organisatie bijdragen aan meer relevante gesprekken met de samenleving over maatschappelijke vraagstukken.

Inhoud van het Organisatieprogramma

De basis van het Organisatieprogramma is toegang tot de digitale leeromgeving, de Relevant Gesprek® Academie. In de Relevant Gesprek® Academie vind je onder andere het Basisprogramma en het Masterprogramma. Met deze twee programma’s samen kun je in je eigen organisatie een digitale leeromgeving inrichten, waarbij we jullie eigen medewerkers gaan trainen en begeleiden in het borgen van de kennis en ervaring over participatie. Op deze manier werken we samen aan een omgevingsgerichte organisatie.

De deelnemers van het Masterprogramma worden getraind in het zelf vertalen van een vraagstuk naar een participatieplan. Zij kunnen de deelnemers van het Basisprogramma begeleiden en coachen in hun vraagstukken. De participatie-experts van het Relevant Gesprek® zijn op elk gewenst moment een achtervang voor advies en/of begeleiding.

Aanvullende modules

Om het Organisatieprogramma Participatie meer inhoud en mogelijk versnelling te geven, hebben we een aantal aanvullende modules die je op behoefte kunt inzetten.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Organisatieprogramma, de aanvullende modules en de investering kun je een mail sturen naar info@sir.nl of bellen naar 053 – 430 70 44. We bespreken graag welke opbouw van het Organisatieprogramma het beste past bij jouw behoefte.