Grip op participatie - Masterprogramma

In ons Masterprogramma leren we je alles wat nodig is om grip te krijgen op jouw participatievraagstuk. Wij geloven geloven in learning by doing. Daarom bieden we in dit programma een combinatie van kennis én begeleiding in de vorm van een lidmaatschap, waarin je maandelijks de kennis en begeleiding kan koppelen aan jouw dagelijks werk op het moment dat het jou uitkomt. In het Masterprogramma ontvang je groepsbegeleiding én individuele begeleiding. De vele begeleidingsmomenten zorgen ervoor dat je echt werkt aan de gewenste verandering waarin je zelf leert hoe je een participatievraag vertaalt in een aanpak waarmee je grip krijgt op participatie.

Resultaat van het Masterprogramma

 • Je hebt kennisgemaakt met de participatievalkuilen en weet hoe je die in de praktijk kunt voorkomen.
 • Je weet hoe je een participatieaanpak maakt voor jouw participatievraagstuk op basis van de methodiek Relevant Gesprek®. In het Masterprogramma behandelen we alle 15 subvragen.
 • Je weet hoe je andere publieksgroepen bereikt dan de usual suspects.
 • Je hebt handvaten en tools hoe je de juiste gespreksvorm kiest.
 • Je leert hoe je interne collega’s en andere betrokkenen mede eigenaar maakt van jouw participatieaanpak.
 • Je leert hoe je bestuurlijk draagvlak creëert voor jouw aanpak en de raad betrekt.
 • Je leert wat de benodigde vervolgstappen zijn om je plan uit te voeren.
 • Je leert in de community en sessies hoe andere deelnemers een participatieaanpak maken en leert van hun ervaringen.
 • Tijdens het Masterprogramma kun je gebruik maken van 6 individuele coachafspraken.

Het resultaat is dat je voor jouw vraagstukken helder hebt met wie je waarover in gesprek wilt, en wat de ruimte voor inbreng is. Deze participatieaanpak is de basis voor afstemming met collega’s en bestuur. Daarmee zet je een belangrijke stap voor grip op participatie.  

Inhoud van het Masterprogramma

We doorlopen de volgende stappen:

 • Na aanmelding heb je direct toegang tot de Relevant Gesprek® Academie met online videolessen, checklisten, downloads en voorbeeld participatieplannen.
 • Je krijgt een trainingsmap Relevant Gesprek® toegestuurd waarin je alle benodigde achtergrondinformatie vindt.
 • Aan de hand van de trainingsmap kun je een participatieaanpak maken voor jouw case. De Relevant Gesprek® Academie geeft extra informatie en achtergrond.
 • In de maandelijks online Relevant Gesprek® sessies gaan we aan de slag met 1-2 cases van de deelnemers. Zo leer je de methodiek toepassen op verschillende soorten cases. Je hebt onbeperkt toegang tot deelname aan deze sessies.
 • Als je tussendoor vragen hebt, kan je die stellen in het wekelijke inloopuur. Je hoort dan ook de vragen van andere deelnemers. Daar kan je ook weer van leren.
 • Je kunt 6 coachafspraken inplannen voor feedback op jouw plan of andere vragen.
 • Je hebt gratis toegang tot onze verdiepende themaworkshops; we organiseren er 5-6 in een jaar.
 • Als deelnemer van het Masterprogramma heb je onbeperkt toegang tot onze participatietrainingen en workshops. In de participatietraining kan je oefenen in het toepassen van de methodiek Relevant Gesprek® op praktijkcases. Circa elke 6 weken wordt er een training georganiseerd.  

Verschil Masterprogramma met de Fasterclass en Basisprogramma

Het belangrijkste verschil in de programma’s is dat we je in het Masterpogramma alles leren wat je nodig hebt om grote en kleine participatievraagstukken aan te vliegen en participatie-expert te worden. We leren je een participatieaanpak te maken, maar kijken ook wat er nodig is voor draagvlak bij collega’s en bestuur. In het Masterprogramma gaan we dieper in op de theorie en heb je naast de online inloopuren ook individuele begeleiding in de vorm van coaching.

In het Basisprogramma leer je hoe je een participatieaanpak maakt voor jouw case en ontvang je alleen de basistheorie. We leren je de basis. Twijfel je welk programma voor jou het beste is? Plan dan een vrijblijvende afspraak en we denken met je mee.

Lidmaatschap met toegang tot de Relevant Gesprek® Academie

Met het lidmaatschap voor het Masterprogramma krijg je toegang tot de Relevant Gesprek® Academie en Relevant Gesprek® Community. De Relevant Gesprek® Academie is een digitale leeromgeving waarin je video’s, naslagwerk, checklisten en tools vindt die je helpen met het maken van jouw participatieaanpak. Als deelnemer heb je toegang tot de kennis én ontvang je begeleiding in de vorm van individuele coaching en/of groepscoaching. Lees op de pagina's van de betreffende programma’s tot welke vorm van kennis en begeleiding je toegang hebt.

Investering

In het Masterpogramma leren we je alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om een participatievraagstuk te vertalen in een aanpak. Het programma is gebaseerd op het uitgangspunt van learning by doing. We hebben het programma zo gemaakt dat de je de aangeboden kennis toepast op je eigen praktijk en cases. Je kunt een onbeperkt aantal cases doen. En hoe vaker je het doet, hoe sneller het zal gaan. De investering bedraagt € 375 per maand (€ 4.500 per jaar). Wanneer je ervoor kiest om het bedrag in één keer te betalen ontvang je een eenmalige korting van € 250. Alle genoemde bedragen zijn excl. btw en 4% bureaukosten.

Als je al in het Basisprogramma zit, dan kan je je lidmaatschap upgraden naar het Masterprogramma. Je betaalt dan alleen het verschil bij.

Start nu!

Je kunt op elk gewenst moment beginnen. Meld je aan en ontvang dezelfde dag nog de inlog om met het Masterprogramma Participatie te beginnen. Mocht je nog vragen hebben stuur dan gerust een e-mail of bel naar 053 430 70 44.

Aanmelden