Training Kennis van je publiek in het Sociaal Domein

Hoe bereik je je publiek in het Sociaal Domein?

Als gemeente maak je beleid in het Sociaal Domein. Om daarmee te zorgen voor kwetsbare inwoners in de stad of om te zorgen dat mensen meedoen in de maatschappij. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van dit beleid ben je op verschillende momenten in gesprek met je publiek: inwoners, professionals, welzijnsorganisaties, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers.

In deze inspiratietraining geven we je handvatten voor dit gesprek: hoe bereik je je publiek? Hoe weet je wat jouw publiek belangrijk vindt? En hoe wordt hun gedrag beïnvloed? 

Resultaat

  • Je leert onderscheid maken in communicatie- en participatievraagstukken binnen het Sociaal Domein
  • Je krijgt inzicht in de kenmerken van de verschillende publieksgroepen binnen het Sociaal Domein
  • Je krijgt inzicht in het belang van eenduidig afzenderschap en een ingang voor inwoners
  • Je weet waarop je moet letten bij het (intern) organiseren van de communicatie
  • Je krijgt praktische tools aangereikt die je helpen bij het organiseren van het gesprek met het publiek in het Sociaal Domein

Doelgroep

We organiseren de training voor communicatie- en beleidsadviseurs van publieke organisaties.

Duur van de training

De inspiratietraining ‘Kennis van je publiek in het Sociaal Domein’ bestaat uit één blok van 13.00 tot 17.00 uur.

Programma

Aan de hand van ons communicatiemodel Relevant Gesprek laten we je zien hoe je een gesprek met je publiek organiseert in het Sociaal Domein. Het communicatiemodel Relevant Gesprek kent 4 sleutels. We lopen alle sleutels door en geven input in de volle breedte van het Sociaal Domein. Tegelijkertijd werken we aan je eigen praktijkcase om de aanpak op kleinere schaal toe te passen.

Bij de eerste sleutel Waarom in gesprek? bepalen we wat het doel is van het gesprek met je publiek. Gaat het om input ophalen voor beleid? Wil je inwoners de weg wijzen naar de wijkteams? Of wil je gedrag veranderen en stimuleren zodat inwoners meer bewegen? Elk doel vraagt om een andere aanpak. Bij de sleutel Met wie in gesprek? staan we met behulp van de Publiekswaaier stil bij de verschillende publieksgroepen in het Sociaal Domein. En kijken we naar hun kenmerken. Wie wil je bereiken en hoe doe je dat? Bij de sleutel Waarover in gesprek? maken we de informatie relevant en vertalen we beleidstaal naar publiekstaal. Bij de sleutel Wie is de afzender? kijken we naar de manier waarop de ingang voor zorg- en welzijnsvragen georganiseerd is. Bij de laatste sleutel Hoe in gesprek? gaat het om de inzet van juiste gespreksvormen, middelen en/of kanalen. Welke middelen zet je in om je publiek te bereiken? Kies je voor middelen die het gedrag beïnvloeden of kies je voor participatieve gespreksvormen? Tijdens de training gebruiken we onze praktische tools die je kunt gebruiken om te komen tot een Relevant Gesprek met je publiek. We werken met de Publiekswaaier en de Participatiebox met ruim 125 vormen om in gesprek te gaan met je publiek. Gedurende het programma is er volop gelegenheid ervaringen met elkaar te delen.

Download deze training als PDF.

Vervolgtrainingen

In deze training maak je kennis met de inzet van publieke gedragscampagnes, diverse communicatiemiddelen en rubrieken voor het maken van creatieve content. Wil je daar meer over weten? We trainen ook op deze onderwerpen. Ons complete trainingsaanbod vind je in de jaarkalender.

Investering

Je betaalt € 245,00 per persoon voor de training Sociaal Domein. En € 85,00 voor het lesmateriaal bestaande uit het communicatiemodel Relevant Gesprek, de Publiekswaaier, de Participatietrap en de Participatiebox.

Alle bedragen zijn exclusief btw en 4% bureaukosten. Aanmelding via de website is bindend. Na ontvangst van je aanmelding versturen we de bevestiging en factuur. Bij annulering tot twee weken voor deze training brengen we 25% van de overeengekomen prijs + € 50,00 administratiekosten in rekening. Daarna ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Actuele startdata/locaties

We organiseren de training op verschillende locaties in Nederland. In onze jaarkalender vind je de actuele data.
 

Datum

Training

Locatie

Donderdag
31 okt 2019
13.00-17.00

Kennis van je publiek in het Sociaal Domein

Amersfoort

Donderdag
23 jan 2020
13.00-17.00

Kennis van je publiek in het Sociaal Domein

Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden