Training Omgevingswet

Gemeenten zijn druk aan de slag met de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt verschillende wetten in de fysieke leefomgeving. Een belangrijk thema binnen de nieuwe wet is participatie van inwoners, bedrijven en belangenorganisaties. Maar met wie moet je aan tafel en met welk doel? Hoe zorg je vroegtijdig voor optimale betrokkenheid en heldere, transparante communicatie? Daarover gaan we met elkaar in gesprek.

Resultaat

  • Je bent op de hoogte van de drie niveaus waarop je in gesprek kunt gaan over de Omgevingswet
  • Je kent het communicatiemodel Relevant Gesprek en weet hoe je een relevant gesprek kunt voeren door het inzetten van praktische tools
  • Je weet hoe je kunt werken met de Participatiebox voor creatieve gespreksvormen

Doelgroep

We organiseren de training voor communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers van gemeenten, waterschappen en provincies, die zich bezighouden met de Omgevingswet.

Duur van de training

De inspiratietraining ‘Hoe voer je het participatiegesprek over de Omgevingswet?’ bestaat uit één blok van 13.00 tot 17.00 uur.

Programma

We zien dat je als gemeente, waterschap of provincie op drie niveaus in gesprek kunt gaan over deze wet: niveau 1: over de wet zelf, niveau 2: over het ontwikkelen van een omgevingsvisie/omgevingsplan en niveau 3: over projecten in de fysieke omgeving. We laten voorbeelden zien hoe op dit moment op de drie niveaus gecommuniceerd wordt.

Vervolgens behandelen we onze communicatievisie op participatie aan de hand van ons communicatiemodel Relevant Gesprek. Bij het doorlopen van ons communicatiemodel gaan we tussentijds met elkaar aan het werk. Hoe kan je dit toepassen op je eigen case? We gebruiken daarvoor een aantal handige tools, zoals de Publieksanalyse, de Participatietrap en onze Participatiebox met ruim 100 inspirerende gespreksvormen. Onze wens is dat jij naar huis gaat met praktische handvaten en veel inspiratie om toe te passen in je eigen werk.

Download deze training als PDF.

Investering

Voor de training Participatiegesprek over de Omgevingswet betaal je € 260,00 en voor de bijbehorende tools (Participatietrap, Publiekswaaier, Participatiebox, stappenplan en Publieksanalyse) betaal je € 95,00.

Alle bedragen zijn exclusief btw en 4% bureaukosten. Aanmelding via de website is bindend. Na ontvangst van je aanmelding versturen we de bevestiging en factuur. Bij annulering tot twee weken voor deze training brengen we 25% van de overeengekomen prijs + € 50,00 administratiekosten in rekening. Daarna ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Actuele startdata trainingen

We organiseren de training ‘Hoe voer je het participatiegesprek over de Omgevingswet?’ op verschillende locaties in Nederland. In onze jaarkalender vind je de actuele data.
 

Datum

Training

Locatie

Dinsdag
28 jan 2020
13.00-17.00

Hoe voer je het participatiegesprek over de Omgevingswet?

Amersfoort

Donderdag
30 april 2020
13.00-17.00

Hoe voer je het participatiegesprek over de Omgevingswet?

Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden