Communicatie voor de Raad

Hoe bereik ik als Raadslid nieuw publiek?

Hoe communiceer je als raad/raadslid met je inwoners? De communicatiewereld is afgelopen jaren sterk veranderd. Er zijn veel nieuwe middelen en mogelijkheden voor inwoners om hun mening te geven en invloed uit te oefenen. Hoe ga je daar als raad/raadslid mee om? We bespreken deze vragen tijdens de training 'Hoe bereik ik als Raadslid nieuw publiek?'. Deze training kan een onderdeel zijn van het introductieprogramma voor de nieuwe raad.

Resultaat

  • Inzicht in de veranderende communicatiewereld
  • Bewustwording van de effecten van de communicatie als raad/raadslid
  • In gesprek met andere raadsleden over mogelijke acties

Doelgroep training communicatie voor de Raad

We organiseren de training voor raadsleden, griffiers en communicatieadviseurs van publieke organisaties.

Duur van de training

De inspiratietraining ‘Hoe bereik ik als Raadslid (nieuw) publiek?’ bestaat uit één blok van 13.00 tot 17.00 uur.

Inhoud

Als raad/raadslid krijg je steeds vaker te maken met participatieprojecten. Om inwoners en professionals te betrekken bij het maken van beleid, of om samen een fysieke omgeving in te richten. Communicatie is een belangrijke succesfactor bij participatie. Want hoe bereik je (nieuw) publiek? Waar ga je het over hebben? En wat is een passende gespreksvorm? We starten de training met een toelichting op 'de nieuwe communicatiewereld'. We laten zien wat dat betekent voor de communicatie als raadslid. Op basis van de 4 communicatiesleutels van het Relevant Gesprek © bij participatie formuleren we samen het antwoord. We delen onze visie, die we ondersteunen met praktijkvoorbeelden. Onze visie hebben we vertaald in een aantal praktische tools die we samen doorlopen: de Participatietrap, de Participatiebox met 100 creatieve gespreksvormen en een praktisch stappenplan.

Investering

Voor de training Communicatie voor de Raad betaal je € 245,00 en voor de bijbehorende tools (Participatietrap, Publiekswaaier, Participatiebox, stappenplan en Publieksanalyse) betaal je € 85,00.

Alle bedragen zijn exclusief btw en 4% bureaukosten. Aanmelding via de website is bindend. Na ontvangst van je aanmelding versturen we de bevestiging en factuur. Bij annulering tot twee weken voor deze training brengen we 25% van de overeengekomen prijs + € 50,00 administratiekosten in rekening. Daarna ben je het volledige bedrag verschuldigd.

 

Aanmelden