Communicatie voor de Raad

Hoe bereik ik als Raadslid nieuw publiek?

Hoe communiceer je als raad/raadslid met je inwoners? De communicatiewereld is afgelopen jaren sterk veranderd. Er zijn veel nieuwe middelen en mogelijkheden voor inwoners om hun mening te geven en invloed uit te oefenen. Hoe ga je daar als raad/raadslid mee om? We bespreken deze vragen tijdens de training 'Hoe bereik ik als Raadslid nieuw publiek?'. Deze training kan een onderdeel zijn van het introductieprogramma voor de nieuwe raad.

Resultaat

  • Inzicht in de veranderende communicatiewereld
  • Bewustwording van de effecten van de communicatie als raad/raadslid
  • In gesprek met andere raadsleden over mogelijke acties

Doelgroep training communicatie voor de Raad

We organiseren de training voor raadsleden, griffiers en communicatieadviseurs van publieke organisaties.

Duur van de training

De inspiratietraining ‘Hoe bereik ik als Raadslid (nieuw) publiek?’ bestaat uit één blok van 13.00 tot 17.00 uur.

Inhoud

Hoe voer je als raad/raadslid een relevant gesprek met je inwoners? Deze vraag staat centraal tijdens deze inspiratietraining. We starten de training met een toelichting op 'de nieuwe communicatiewereld'. Aan de hand van de 6 communicatieregels laten we je zien wat dat betekent voor de communicatie als raadslid. Elke communicatieregel lichten we toe met een aantal voorbeelden. We gaan met elkaar in gesprek wat deze regel voor je eigen communicatie betekent en hoe je de regels kunt toepassen in de praktijk. Op deze manier voer je als raad samen het gesprek over de inzet en effecten van communicatie.

Download de pdf van deze training hier.

Investering

Voor de training Communicatie voor de Raad betaal je € 245,00 en voor de bijbehorende tools (Participatietrap, Publiekswaaier, Participatiebox, stappenplan en Publieksanalyse) betaal je € 85,00.

Alle bedragen zijn exclusief btw en 4% bureaukosten. Aanmelding via de website is bindend. Na ontvangst van je aanmelding versturen we de bevestiging en factuur. Bij annulering tot twee weken voor deze training brengen we 25% van de overeengekomen prijs + € 50,00 administratiekosten in rekening. Daarna ben je het volledige bedrag verschuldigd.

 

Aanmelden