Demonstratie eParticipatieplatform

Online in gesprek met (nieuw) publiek

Mondige burgers, een nieuw medialandschap en vernieuwingen in de democratie zijn de drijvende krachten achter steeds meer participatie initiatieven. Wat het doel ook is, participatie is soms complex. Je hebt spelregels nodig, je moet deelnemers vinden en binden, de juiste (publieks)taal spreken en de goede vormen en instrumenten gebruiken om het proces aantrekkelijk en effectief te maken. 

SIR helpt publieke organisaties met het realiseren van relevante gesprekken. Het participatiegesprek is één van de gesprekken die we mogelijk maken. Ons eParticipatieplatform 'Ikpraatmee' ondersteunt dit online participatiegesprek. Het platform maakt participatie toegankelijk voor velen, verdieping wordt eenvoudiger en het zorgt voor langdurige betrokkenheid. We demonstreren het platform graag aan je!

Meer informatie over het platform vind je op www.ikpraatmee.nl of neem contact op via ikpraatmee@sir.nl / 053 430 70 44.

Resultaat

Na afloop van de demonstratie weet je: 

  • Het ontstaan van het platform: waarom hebben we het ontwikkeld op basis van onze ervaringen bij klanten.
  • De werkwijze met het platform: we laten zien hoe eenvoudig het CMS werkt.
  • De mogelijkheden van het platform voor jouw participatievragen.

Doelgroep

We organiseren de demonstratie voor communicatieadviseurs, beleidsmedewerkers en participatiemedewerkers van gemeenten, waterschappen en andere overheden die online in gesprek willen gaan met hun publiek. 

Duur van de demonstratie

Een demonstratie van Ikpraatmee duurt twee uur. De geplande demonstraties vinden plaats van 14.30 – 16.30 uur. 

Programma

Het eerste blok van de demonstratie bestaat uit een inleiding over participatie en het participatieproces, waarbij we kort een toelichting geven op de participatiestappen. We vertellen over de vragen die we kregen van klanten en hoe zo ons idee ontstaan is voor het eParticipatieplatform. In het tweede gedeelte van de demonstratie gaan we live. We laten zien hoe het platform eruit ziet bij verschillende klanten en hoe zij het inzetten. Vervolgens duiken we in het CMS en de werkwijze. Gedurende de demonstratie is er voldoende ruimte voor jouw vragen.

Download de demonstratie als PDF.

Deelname is gratis

Het bijwonen van de demonstratie is kosteloos. Wil je ter inspiratie ook onze Participatiebox à € 65,00 ontvangen met 125 inspirerende gespreksvormen voor het gesprek met inwoners en partners óf de Publiekswaaier à € 35,00 met ruim 100 verschillende publieksgroepen van bedrijven, instellingen etc.? Laat dit dan even weten bij jouw aanmelding. Meld je hier aan.

Actuele startdata/locaties

We organiseren de demonstratie 'Online in gesprek met (nieuw) publiek' over ons eParticipatieplatform Ikpraatmee op verschillende momenten in Nederland. In onze jaarkalender vind je de actuele data. Ook is het mogelijk om incompany een demonstratie te verkrijgen.
 

Datum

Training

Locatie

Maandag
16 dec 2019
14.30-16.30

Hoe ga je online in gesprek met je publiek?

Utrecht

Dinsdag
17 maart 2020
14.30-16.30

Hoe ga je online in gesprek met je publiek?

Utrecht
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden