Participatieplan format

Met ons participatieplan format helpen we je in acht stappen te komen van jouw participatievraag naar een praktische aanpak. De basis van het participatieplan format is ons communicatiemodel Relevant Gesprek. Bij elke stap gebruiken we handige participatie tools die je helpen de stap in te vullen. Met als resultaat een gedegen participatieplan voor jouw vraag.

Participatieplan format: in acht stappen van participatievraag naar praktische aanpak

Onderstaand benoemden we kort de acht stappen uit ons format participatieplan: doel, publiek, afzender, onderwerp, gespreksvorm, organisatie, communicatie en feedback. Volg je de acht stappen uit ons format, dan ben je verzekerd van een gedegen participatie- en communicatieplan voor jouw vraag.

1. Benoem het doel

Het is belangrijk voorafgaand aan het participatieproces het doel te bepalen. Wat is het beleids- en participatiedoel? En is het wel een participatievraagstuk? Op basis van onze checklist bepaal je of jouw vraag wel of geen participatievraag is.

 

2. Selecteer het publiek

De volgende stap is kennismaken met je publiek. Wie is je publiek? En wat weet je van het publiek? Wat is hun informatiebehoefte? Vanuit de politiek bestaat vaak de wens iedereen uit te nodigen. Maar niet alle onderwerpen zijn voor iedereen relevant. Op basis van een Publieksanalyse brengen we de publieksgroepen in kaart. De Publiekswaaier met ruim 125 publieksgroepen helpt je de juiste groepen benoemen.

 

3. Bepaal de afzender

Je bent als gemeente of waterschap voor deelnemers niet altijd een relevante afzender. Door ook andere afzenders en kanalen in te schakelen, kom je in contact met nieuw publiek.

 

4. Formuleer het onderwerp

In deze stap bepaal je het onderwerp van gesprek. De informatiebehoefte van je publiek (stap 2) biedt hiervoor aanknopingspunten. In deze stap gaat het erom dat je beleidstaal vertaalt naar publiekstaal. Zodat inwoners en partners zich aangesproken voelen en willen meepraten over het onderwerp.

 

5. Kies de gespreksvorm

Op basis van het gespreksdoel (stap 1), je publiek (stap 2), de afzender (stap 3) en het onderwerp (stap 4) kies je de passende gespreksvorm: de manier waarop je het gesprek voert. Laat je inspireren door onze Participatiebox, waar je 100 gespreksvormen vindt die zijn ingedeeld op basis van de vier gespreksdoelen van de Participatietrap: informeren, inventariseren, verdiepen en samen doen.

 

6. Organiseer

Als je de gespreksvormen hebt gekozen, is het zaak het daadwerkelijke contact met jouw publiek te organiseren. Richt daarvoor een speciale werkgroep in die zich bezighoudt met de werkzaamheden rondom het participatietraject.

 

7. Communiceer

De inzet van het juiste communicatiekanaal is een belangrijke factor in het bereiken van je publiek. Als je weet waar je je publiek kunt vinden (stap 2), dan kun je ze gericht uitnodigen. Een gesprek heb je altijd met iemand. Maak je communicatie daarom ook persoonlijk.

8. Geef feedback

Participatie beperkt zich niet tot één moment of gesprek. Het is bij voorkeur een proces waarin er structureel contact is tussen ambtenaar en inwoners/partners. Door tussentijds een update te sturen aan de betrokkenen, houd je iedereen op de hoogte. Deelnemers willen graag weten wat er met hun input gebeurt.

 

Meer weten over ons participatieplan format voor?

Download de informatiekaart of kom naar onze Fasterclass 'Jouw communicatieplan voor participatie in één dagdeel'.