Vragen van onze klanten

De adviseurs van SIR denken, handelen en organiseren resultaatgericht. De doestellingen van onze opdrachtgevers staan hierbij altijd centraal. SIR communicatie & participatie overziet het grotere geheel en ontwikkelt samen met de opdrachtgever strategieën en communicatieconcepten voor complexe en minder complexe vraagstukken.

 

Relevant gesprek

De specifieke vragen van onze opdrachtgevers zetten we om in een communicatieaanpak. De vragen die we krijgen zijn uiteenlopend. Hoe informeren we cliënten en inwoners over de veranderingen in het sociaal domein? Hoe kunnen we de bekendheid en vindbaarheid van de wijkteams vergroten? Hoe verankeren we de communicatierichtlijnen in onze organisatie? Of hoe kunnen we bestuurders en politici ondersteunen bij hun nieuwe rol in de (lokale) democratie? Ook krijgen we regelmatig vragen van praktische aard. Denk hierbij aan de organisatie van conferenties, bijeenkomsten en beurzen of het redigeren en/of schrijven van teksten. Bij al onze klantvragen vormt het relevante gesprek de basis. Dat is het vertrekpunt van onze werkwijze.

Participatie is hot issue

We begeven ons in de werkvelden zorg en welzijn, economie en werk, innovatie, duurzaamheid, ruimte en gebiedsontwikkeling en (burger)participatie. Vooral (burger)participatie is een werkveld waarover we als communicatiebureau regelmatig vragen krijgen. Participatie zien wij als op maat in gesprek gaan met inwoners en/of partners. Over onderwerpen als duurzaamheid, het hondenpoepbeleid of nieuw welzijnsbeleid. Op basis van ons communicatiemodel Relevant Gesprek helpen we overheden, publieke organisaties en dienstverleners bij het ontwikkelen en uitvoeren van een participatie- en communicatieaanpak.

 

Lees hieronder meer vragen van onze opdrachtgevers. Benieuwd naar wat SIR voor jouw organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

 • Vraag

 • Hoe ga je in gesprek met de omgeving over zonne-energie?

  lees verder

 • Vraag

 • Hoe richten we de communicatie in voor de meerdere scholen onder onze scholenkoepel?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe creëren we draagvlak voor een fietssnelweg door een dorp?

  Lees verder

 • Vraag

 • Organisaties laten zich inspireren door methodiek Relevant Gesprek©

  Lees verder

 • Vraag

 • Vastgoedontwikkelaar als initiatiefnemers voor herontwikkeling Woondôme

  Lees meer

 • Vraag

 • In gesprek met de jeugd in Midden-Drenthe

  Lees verder

 • Vraag

 • Van nieuwe Wet inburgering naar duurzaam inburgeringsprogramma

  Lees meer

 • Vraag

 • Hoe zorgen we voor zichtbaarheid over de transformatiebeweging Jeugd in Drenthe?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe houden we onze zorg- en welzijnspartners betrokken bij de uitvoering van het Wmo- en Jeugdhulp beleid?

  Lees meer

 • Vraag

 • Een relevant gesprek over 22 miljoen energie-neutrale woningen

  Lees verder

 • Vraag

 • In gesprek over een toekomstbestendig Swifterbant

  Lees verder

 • Vraag

 • Met Ikpraatmee in gesprek over het brede onderwerp duurzaamheid

  Lees meer

 • Vraag

 • Gemeente Wierden in gesprek met (toekomstige) starters op de woningmarkt

  Lees verder

 • Vraag

 • Wat vinden inwoners en ondernemers van zonne- en windenergie?

  Lees meer

 • Vraag

 • Vervolg voor project Provincie Overijssel: INDU-ZERO

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe gaan we in (online) in gesprek met partners en inwoners over het versterken van de sociale basis in Oude IJsselstreek?

  Lees meer

 • Vraag

 • Hoe zorg ik voor een uniforme aanpak voor participatie in onze organisatie?

  Lees verder

 • Vraag

 • Almelo maakt samen de Omgevingsvisie

  Lees meer

 • Vraag

 • Met het Fietsveiligteam de straat aanpakken!

  Lees verder

 • Vraag

 • Samen aan de slag voor de jeugd in Drenthe

  Lees verder

 • Vraag

 • Inwoners vinden oplossing verkeersprobleem Schuineweg en gemeente voert uit

  Lees meer

 • Vraag

 • Hoe betrekken we inwoners, ondernemers en gemeenten bij het maken van de gebiedsvisie Spaarnwoude Park?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe ontwikkelen we met betrokken partijen nieuw beleid voor de jeugdzorg?

  Lees meer

 • Vraag

 • Inwoners schrijven mee aan profiel nieuwe burgemeester Twenterand

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe betrekken we inwoners en professionals bij het bepalen van nieuwe speerpunten voor de Wmo en Jeugdhulp?

  Lees meer

 • Vraag

 • Hoe zorg je in korte tijd voor een intern gedragen communicatie- of participatieplan?

  Lees verder

 • Vraag

 • Zoek je een nieuwe burgemeester?

  Lees meer

 • Vraag

 • Help ons bij het opstellen van een stakeholder-engagement plan en communicatieplan voor het project INDU-ZERO

  Lees meer

 • Vraag

 • Hoe gaat het nu met ... de Klimaat Actieve Stad (KAS) van Waterschap Vechtstromen

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe richten we het participatietraject in rondom de ontwikkeling van de Deventer Omgevingsvisie?

  lees meer

 • Vraag

 • Hoe organiseren we participatiegesprekken voor een nieuw Omgevingsplan?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe maken we een aantrekkelijke programmabegroting?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe gaat het nu met… De gemeente Oldenzaal?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe betrekken we partners bij het ontwikkelen van de Deventer Omgevingsvisie?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe gaat het nu met … De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe zorgen we voor een heldere ingang voor welzijns- en zorgvragen van inwoners?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe zorgen we voor een eenduidige werkwijze en communicatie vanuit de wijkteams?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe kunnen we nieuwe regels op een eenvoudige en duidelijke manier uitleggen?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe kunnen wij de online dialoog aangaan met inwoners om zo mening te peilen en beleid te verbeteren?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe stimuleren we nieuwe initiatieven en samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe verleiden we werknemers in de bouw en infra deel te nemen aan de DIA?

  Lees verder

 • Vraag

 • Help ons met het vinden van een nieuwe naam voor Regiotaxi Achterhoek

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe maken we de meerwaarde van onze organisatie zichtbaar?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe organiseer je het gesprek met de stad over nieuw welzijnsbeleid?

  Lees verder

 • Vraag

 • Kunnen jullie ons ondersteunen bij de ontwikkeling van een toptakenwebsite?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe verleid je werknemers en werkgevers tot duurzame inzetbaarheid?

  Lees verder

 • Vraag

 • Kunnen jullie een strategisch communicatieplan voor de zichtbaarheid van de Zuiderval ontwikkelen?

  Lees verder

 • Vraag

 • Kunnen jullie ons helpen bij de organisatie van de pitch voor de nieuwe uitstraling voor toeristische promotie?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe activeren we werkgevers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe kunnen wij de inwoners in onze gemeente vrijwillig meer afval laten scheiden?

  Lees meer

 • Vraag

 • Kunnen jullie middelen ten behoeve van de zichtbaarheid van Zuiderval ontwikkelen?

  Lees verder

 • Vraag

 • Kunnen jullie ons strategische marketingplan vertalen naar een operationeel marketingplan?

  Lees verder

 • Vraag

 • Kunnen jullie helpen bij het concretiseren van de communicatie rondom de Sociale Basis Infrastructuur?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe verankeren we de communicatierichtlijnen in de organisatie?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe kunnen we als organisatie een maatschappelijke bijdrage leveren?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe laat ik inwoners in mijn gemeente (meer) participeren?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe ondersteunen we bestuurders en politici bij hun (nieuwe) rol in de lokale democratie?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe zorgen we ervoor dat Enschede wordt (h)erkend als de stad die de verbinding maakt met Duitsland?

  Lees verder

 • Vraag

 • Kunnen jullie kennis en capaciteit bieden voor vervolg strategie ontwikkeling?

  Lees verder

 • Vraag

 • Kunnen jullie onze bijeenkomst voorzitten en begeleiden?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers het juiste verhaal vertellen over onze organisatie?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe creëren we eenheid in een verscheidenheid aan merken?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe informeren we gemeenten en het maatschappelijk middenveld over de gemeentepolis?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe informeren we partners, cliënten en inwoners over de veranderingen in het sociaal domein?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe zorgen wij voor bekendheid en vindbaarheid van de wijkteams?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe leg ik een uniek inkooptraject op een passende wijze vast?

  Lees verder

 • Vraag

 • Welke media kan ik/mijn klant het beste inzetten?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe betrekken we de stad bij de totstandkoming van een actieplan / beleidsplan?

  Lees verder

 • Vraag

 • Hoe brengen we duurzaamheid dichtbij de inwoner?

  Lees verder