Praktijkvoorbeelden

Gesprekken tussen publieke organisaties en hun inwoners en partners over duurzaamheid kennen hele verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over maatregelen om wateroverlast te voorkomen, het aansluiten van woonwijken op alternatieven voor gas, het isoleren van woningen, het plaatsen van windmolens, zonnepanelen of stedelijk groen tegen hittestress. Maar hoe organiseer je nu zo’n gesprek? Wie nodig je uit? Waar vind je het publiek? Waar ga je het over hebben? Kortom: Hoe zorg je voor een relevant gesprek?

SIR kan putten uit veel praktijkvoorbeelden. Ervaringen die we kunnen gebruiken om samen met jou en je omgeving in gesprek te gaan over uw duurzaamheidsdoelstellingen.

Case 1: Enschede - Duurzame daden en deals

De gemeente Enschede vindt het belangrijk om de stad te betrekken bij de totstandkoming van een actieplan Duurzaamheid. Een gezamenlijk plan zorgt voor meer draagvlak en heeft meer kans van slagen. Daarom is er gekozen voor een aanpak in co-creatie met de stad.

Inwoners en bedrijven uit Enschede zijn betrokken via een online enquête en een ‘Duurzame Ontmoeting’. Ingediende plannen en initiatieven werden besproken om uiteindelijk te komen tot Duurzame deals, om gezamenlijk mee aan de slag te gaan. Bekijk het beeldverslag van de Duurzame Ontmoeting.

Case 2: Waterschap Vechtstromen - content marketing

Waterschap Vechtstromen wil in hun communicatie meer aansluiten bij wat inwoners willen weten. Vaak wordt vanuit een traditionele rol gehandeld: waterschappen zenden informatie waarvan zij denken dat het interessant is voor de inwoner en wat ze ‘moeten’ weten. Maar het is beter eerst de behoefte van de inwoners te peilen. Dan blijkt dat inwoners met name geïnteresseerd zijn in wat er bij hen in de achtertuin gebeurt. Waterschap Vechtstromen ging daarom met inwoners in gesprek en stelde een redactieteam in om relevante content te maken. Lees hier hoe Waterschap Vechtstromen aan de slag ging met de content marketing gedachte.

Case 3: Uit de training - warmtetransitie

Een gemeente wil in 2030 energieneutraal zijn. Dit betekent onder andere dat alle huishoudens van het gas af moeten. De gemeente wil daarom met inwoners en andere stakeholders in gesprek hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Maar hoe zorgen ze ervoor dat zoveel mogelijk inwoners en andere belanghebbenden betrokken worden? Hoe spreek je een zo breed mogelijk publiek aan? In deze case laten we zien hoe de sleutel ‘met wie in gesprek’ (van ons communicatiemodel Relevant Gesprek©) bijdraagt aan het bereiken van nieuw publiek. Benieuwd naar de publieksgroepen? Lees hier de uitwerking van deze case.

Case 4: Uit de training - realiseren zonnepark

Een gemeente wil een park met 6000 zonnepanelen realiseren op een terrein van 2,5 hectare. Hoe moet het Zonnepark worden ingericht? De gemeente wil inwoners van de gemeente laten meedenken over dit vraagstuk. In deze case laten we zien waarom het toepassen van de sleutel: waarom in gesprek belangrijk is voor de start van een participatietraject. Met deze sleutel bepaal je of je wel te maken hebt met een participatievraagstuk. Lees hier de uitwerking van de case.

Case 5: Waterschap Rijn en IJssel/gemeente Duiven - energieneutraal/windmolens

Een waterschap plaatst twee windmolens in een gebied. Er is veel weerstand onder de inwoners tegen de plaatsing van windmolens zo dicht bij hun woning. Zij zijn bang voor overlast door het geluid van de wieken. Ook denken ze dat ze te maken krijgen met een bewegende schaduw (slagschaduw). Daarnaast vinden ze dat het uitzicht vanuit hun woning is aangetast. In deze case laten we zien waarom het toepassen van de sleutel: waarom in gesprek belangrijk is voor de start van een participatietraject. Met deze sleutel bepaal je of je wel te maken hebt met een participatievraagstuk. Benieuwd naar het antwoord op deze vraag? Lees hier de aanpak.

Case 6: Uit de training - realiseren biomassaplein

Een gemeente wil een biomassaplein realiseren waar snoeihout van vier omliggende gemeenten wordt versnipperd. Op deze manier wordt op een duurzame wijze energie opgewekt. Momenteel is er veel weerstand van de inwoners van het omliggende dorp. Zij zijn bang voor stankoverlast en vervuiling. Hoe krijg je deze inwoners mee? Volgens onze visie bereik je meer en nieuw publiek door de inzet van relevante gespreksvormen. Dus niet one-fits-all, maar maatwerk in middelen. Lees verder voor inspirerende gespreksvormen.

Case 7: Uit de training - duurzame wijk

In een gemeente zijn plannen om een bepaalde wijk te verduurzamen. De inwoners van die wijk worden opgeroepen mee te denken over deze plannen. De gemeente is namelijk op zoek naar inbreng en initiatieven van inwoners zelf. Maar hoe bereik je inwoners? Hoe maak je het onderwerp ‘duurzaamheid’ zo relevant dat de inwoners ook daadwerkelijk mee willen denken? In deze case laten we zien hoe het toepassen van de sleutel: waarover in gesprek bijdraagt aan het bereiken van (nieuw) publiek. Want beleidstaal nodigt niet uit voor gesprek. Lees hier hoe we van de beleidsvraag een publieksvraag maken.