Participatie- en communicatieaanpak

Onder participatie verstaan wij het gesprek als organisatie met inwoners en/of partners. Een gesprek op maat: afhankelijk van de doelgroep en het onderwerp kies je de juiste manier om met je omgeving in gesprek te zijn en te blijven. Dit is nodig, omdat onze samenleving verandert. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verlangen steeds vaker een andere rol van de overheid. Ze willen meebeslissen, nemen meer initiatief en vragen om meer invloed. We gaan van een overheid die alles regelt, naar een overheid die ruimte biedt voor initiatieven vanuit de maatschappij.

SIR ontwikkelde het communicatie- en participatiemodel Relevant Gesprek© voor het bereiken van (nieuw) publiek, dat je kan helpen bij het beantwoorden van vragen op het vlak van duurzame acties en gedrag. Inwoners en partners zijn bereid tijd en energie te steken in een gesprek als het voor hen relevant is. SIR zorgt voor nieuw publiek, in plaats van steeds dezelfde gezichten bij de informatiebijeenkomsten. We helpen gemeenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van een participatie- en communicatieaanpak. Zodat publiek gestimuleerd en geactiveerd wordt om met duurzaamheid aan de slag te gaan.